Ingen garanti för Saab-försäljare

Saabs återförsäljarförening går ut i skarp kritik mot att återförsäljarna inte får betalt för utförda garantiuppdrag, trots löften om ersättning.

Sedan Saab Automobile gick i konkurs har läget ändrats för många Saab-ägare och återförsäljare. Försäkringsbolaget If har tidigare haft hand om vagnskadegarantier som utlovats, men för Saabs återförsäljare uppfattas situationen vara värre sedan man inte längre får ut ersättning för verkstadsarbeten som görs på grund av en felaktig produkt och som ska täckas av nybilsgarantin. Tidigare har ersättningsärendena gått genom Saab Parts, och nu känner sig återförsäljarna åsidosatta.

 –De har lurat oss. Vi hade inte levererat några nya bilar om vi inte fått garantiersättning. Saab Parts utsätter oss för en stor risk i och med detta, säger Peter Hallberg, ordförande för Saabs återförsäljarförening till teknikensvarld.se.

 Han menar att Saabs återförsäljare nu räknar med ett rättsligt efterspel eftersom man under två års tid fått sina garantier utbetalda via Saab Parts. Men på Saab Parts ställer man sig frågande till anklagelserna, och menar att Saab Parts aldrig haft ansvaret för nybilsgarantier.

 – Tidigare har Saab Parts underlättat för återförsäljaren genom att göra avdrag för garantiärenden som sedan skickats vidare till Saab Automobile som haft ansvaret för att garantier betalas ut. Eftersom återförsäljare oftast behöver fler reservdelar än ersättningar för garantiärenden har garantierna oftast gått genom oss, men ansvaret har alltid legat hos moderbolaget, säger Saab Parts vd Lennart Ståhl till teknikensvarld.se

 Lennart Ståhl menar att det inte är Saab Parts utan i stället konkursförvaltaren, advokatbyrån Wistrand, som avbrutit alla nybilsgarantier. Men där lägger man locket på. 

 – Jag kan inte svara på den frågan och jag kan inte säga vem du ska vända dig till. Vi har en lång prioritetslista och det är så många frågor som kommer upp när ett sådant här stort företag går under. Vi måste ta saker i den ordning de kommer och kan inte avsätta personal för enstaka frågor, säger Margareta Andersson på Wistrand advokatbyrå. 

 Men vad kan du säga till de återförsäljare som känner sig drabbade?

– Jag kan inte ta ställning till det här över telefon. Du får skicka ett mail med dina frågor.

 Peter Hallberg menar att man ska försöka lösa frågorna kring nybilsgarantin för de kunder som omfattas av garantin, men att man kommer fortsätta kräva ersättning för arbeten som utförs under nybilsgarantin.

 – Det får vi ta till rätten och det får vi ta där. Och det är så vi tänker göra.