Interaktiva vägar med LED-teknik

Interaktiva vägbanor testas i södra London. LED- och kamerateknik ändrar vägavsnitt i realtid.

Tidigare i år skrev vi om försöket med LED-ljusassisterade övergångsställen i Nederländerna. Ett slinga i marken upplyste ouppmärksamma gångtrafikanter på huruvida de hade grönt eller rött ljus. Nu presenterar det Londonbaserade företaget Umbrellium en än mer omfattande lösning: hela vägbanan blir interaktiv.

Systemet kallas Sterling Crossing (förkortning av Stigmergic Adaptive Responsive Learning Crossing) och gör att vägbanan kan ändra skepnad med hjälp av LED-teknik. Kameror läser av vägavsnittet och kalkylerar vad som ska/kan ske och belyser vägbanan i realtid under händelseförloppet. Information kan skickas på en hundradels sekund.

Övergångsställen träder fram när så behövs och varningsfält dyker upp om exempelvis mobilanvändare eller barn plötsligt tar sig ut i vägbanan.

LED-belysningen syns såväl dag som natt, ur alla vinklar och tar även väder i anspråk. Exempelvis kan buffertzonerna ökas vid halt väglag.

Det 22 meter långa teststräckan i södra London utgörs i dag av plast men i framtiden kan systemet bakas in i asfalt.
https://vimeo.com/237217992