Kampanj mot moderna bilars bländande halvljus

Många klagar på moderna bilars halvljus som anses vara för starkt och bländande. En kampanj i Storbritannien har nu lett till att en arbetsgrupp inom FN ser över om det finns något att göra åt saken.

Förr handlade det om felinställt halvljus som bländande. I dag behöver en bils halvljus inte vara felinställt. Många av dagens halvljus nivåregleras automatiskt, men bländar ändå. Xenon- och LED-strålkastare lyser nämligen starkt för att förbättra sikten för människan – som sitter i bilen ifråga. Utvecklingen har alltså gått framåt på den punkten, men har den gjort det för alla medtrafikanter som tvingas titta på ljuset från motsatt håll? Den frågan delar upp bilisterna i två läger – dels de som anser att dagens bilar bländar allt oftare på halvljus och dels de som inte reagerar på det.

I England bildades för sju år sedan en organisation som kallar sig för ”Lightmare” (en lek med ordet nightmare, det vill säga engelskans ord för mardröm). Organisationen tog form ”för att bekämpa det växande trafiksäkerhetsproblemet med bländande ljus som försvagar förarens förmåga att uppfatta faror”.

Nu har organisationen fått gehör för sitt upprop och FN:s arbetsgrupp inom området, World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations, ska ta upp problemet nästa månad. Denna FN-arbetsgrupp sätter upp globala riktlinjer för fordon som sedan exempelvis EU måste anpassa sina reglementen efter.

Strålkastarna blir allt mer avancerade och bjuder på bättre ljusbild, men det är inte alltid allting är frid och fröjd. Här ses BMW:s adaptiva LED-strålkastare på en 4-serie Coupé.

Den brittiska motororganisationen RAC har nyligen genomfört en undersökning om hur bilister upplever andra bilars halvljus.

Baserat på 2 061 respondenter visade det sig att 65 procent säger sig regelbundet bli bländade av mötande bilars halvljus. 67 procent av dem säger att det tar upp till fem sekunder efter det bländande mötet innan synen återgått till det normala. Tio procent säger att det tar upp till tio sekunder.

Vidare säger 68 procent av de svarande att de har svårt att avgöra om en bil blinkar (med körriktningsvisarna) eller inte på grund av det bländande halvljuset.

– Intensiteten och ljusstyrkan hos några nya billjus har tydligt orsakat svårigheter för andra trafikanter. Strålkastartekniken har utvecklats avsevärt de senaste åren, men samtidigt som det kan vara bättre för förare av de specifika fordonen, presenterar den en oönskad, ny trafiksäkerhetsrisk för alla som kör mot dem eller är på väg ut i en korsning, säger RAC:s trafiksäkerhetstalesman Pete Williams.

I dag finns det många olika typer av strålkastare på bilarna. Halogenlamporna finns kvar ännu men ersätts i allt högre grad av xenon, LED, LED Matrix (som ska blända av just det parti som utgörs av t ex mötande fordon) och laserstrålkastare. Lägg till det andra tekniker så som olika adaptiva funktioner och helljusautomatik av olika slag. På väg in i bilarna är även digitalt ljus.