Karlstadsborna struntar i att blinka

Ny statistik slår fast det vi länge har misstänkt – att svenska trafikanter är usla på att signalera körriktningsändringar, det vill säga att använda blinkers. Klart sämst av alla är karlstadsborna.

Vi på Teknikens Värld har många, många gånger påpekat, via artiklar, krönikor och på sociala medier, hur viktigt det är att använda blinkersen för att signalera riktningsbyte i trafiken. Det borde inte vara så svårt att använda blinkersspaken, den är bara ett utsträckt finger bort och det kräver inte mycket energi för att slå till den. Likväl är det oroväckande många som i princip aldrig använder körriktningsvisaren, som är det korrekta namnet för blinkersen.

SMC, Sveriges Motorcyklister, och Motormännen har nu släppt statistik efter att ha observerat blinkersanvändningen på 15 olika orter runt om i Sverige. Över 12 000 observationer gjordes i tre- och fyrvägskorsningar. Cirkulationsplatser ingick alltså inte i sammanställningen, något vi tror hade gett ännu dystrare siffror än de vi kan ta del av i tabellerna nedan.

Privatbilister sämre än yrkeschaufförer

Statistiken visar att privatbilisterna är sämre på att använda blinkers än yrkeschaufförerna. 25 procent av de som kör privat blinkar inte medan motsvarande siffra för yrkeschaufförerna är 17 procent.

Granskar vi yrkeschaufförerna hittar vi en grupp som sticker ut ordentligt, nämligen kvinnliga taxichaufförer. 75 procent av kvinnorna som kör taxi blinkar inte! Motsvarande siffra för manliga taxichaufförer är 24 procent.

Annars är kvinnorna bättre än männen på att blinka. 18 procent av kvinnorna använder inte blinkers medan hela 27 procent av männen struntar i den så enkla men ack så viktiga signalen.

Motorcyklister sämst på att använda blinkers

Tittar vi i stället på fordonsgrupp noterar vi något märkligt, och delvis komiskt. De gånger vi har skrivit artiklar och krönikor om att det slarvas med blinkersen är det inte ovanligt att motorcyklister går in och kommenterar hur slarviga bilister är som inte blinkar, något som kan få drastiska följder för just kategorin motorcyklister.

Men enligt SMC:s (alltså organisationen för Sveriges motorcyklister) och Motormännens statistik är det just motorcyklisterna som är den fordonskategori som är sämst på att använda blinkers. 36 procent av de manliga motorcyklisterna och 33 procent av de kvinnliga motorcyklisterna struntar i att signalera med körriktningsvisarna. Det kan jämföras med exempelvis busschaufförerna vars motsvarande siffror ligger på 10 procent (manliga) och 29 procent (kvinnliga) samt lastbilschaufförerna som ligger på 18 (manliga) respektive 19 procent (kvinnliga).

– Vi från SMC är mycket missnöjda med resultatet. Det är anmärkningsvärt att det är så många som var tredje motorcyklist som inte använder blinkersen. Vi som kör tvåhjuling vet ju hur utsatta vi är på vägarna, att då slarva själva med en så banal sak som blinkers är inte okej, säger Maria Nordqvist, politisk sekreterare på Sveriges Motorcyklister.

Helsingborgarna duktigast – karlstadsborna usla

Geografiskt skiljer det sig också, vilket du tydligt ser i tabellen nedan. Sämst i Sverige (av de 15 orterna som ingick i mätningen) är karlstadsborna där nästan sex av tio (58 %) av förarna struntar i blinkers. På andra sidan skalan hittar vi helsingborgarna där endast fem procent skippar blinkersen.

I de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö är det 26, 29 respektive 23 procent av förarna som inte vippar på blinkersspaken när det ska vridas på ratten. Malmö är alltså bättre än de två andra storstäderna, trots att det brukar heta att malmöborna är de sämsta bilförarna i landet.

Statistik blinkersanvändning

Blinkersanvändning efter fordonstyp och kön.

Kön Fordonstyp Blinkar (antal) Blinkar ej (antal) Totalt (antal) Blinkar (%) Blinkar ej (%)
Man Personbil 5 952 2 160 8 112 73 27
Kvinna Personbil 2 383 528 2 911 82 18
Man Taxi 129 40 169 76 24
Kvinna Taxi 2 6 8 25 75
Man MC 110 62 172 64 36
Kvinna MC 4 2 6 66 33
Man Buss 355 40 395 90 10
Kvinna Buss 29 12 41 71 29
Man Lastbil/Lt 570 129 699 82 18
Kvinna Lastbil/Lt 13 3 16 81 19
Man 7 116 2 431
Kvinna 2 431 551
Totalt 9 547 2 982 12 529 76 24

Blinkersanvändning geografiskt.

Plats Blinkar (%) Blinkar ej (%)
Karlstad 42 58
Falköping 54 46
Göteborg 71 29
Stockholm 74 26
Malmö 77 23
Sundsvall 77 23
Hässleholm 78 22
Borlänge 79 21
Gotland 80 20
Jönköping 83 17
Kalmar 87 13
Norrköping 89 11
Umeå 89 11
Östersund 91 9
Helsingborg 95 5
Totalt 76 24