Kartbok säkrare än GPS

Drivmedelsstationskedjan Ingo har undersökt det här med att köra rätt – och fel. Geografiskt alltså. Tydligen har många en övertro på sitt lokalsinne när det i själva verket är ganska dåligt.

1 043 körkortsinnehavare enligt ett riksrepresentativt urval har svarat på frågor som ställts av Kantar Sifo på uppdrag av Ingo i samband med deras marknadsföringskampanj ”Mannen utan lokalsinne”. Frågorna fokuserade således på svenska bilförares lokalsinne och andra närliggande ämnen.

Enligt undersökningen anser 76 procent av de svarande att de har bra lokalsinne och bättre än övriga säger sig män från 56 år och uppåt vara när det gäller att hitta rätt. Då borde dessa 76 procent inte köra vilse, eller? Så är det inte, tydligen har 64 procent av denna andel personer kört vilse och då främst personer i åldersspannet 35-55 år.

Trots att så många säger sig ha gott lokalsinne fuskar 77 procent av körkortsinnehavarna med GPS-navigering i någon form, antingen en dedikerad GPS-navigator eller en applikation till exempelvis mobiltelefonen. Litar de inte på sitt eget omdöme?

Det kanske de skulle göra, lita på sitt eget omdöme alltså, för över 67 procent av förarna som använder GPS vid navigeringen på vägarna har kört vilse. Av de 44 procent som säger sig använda kartbok är det bara 15 procent som menar att de har kört vilse. Med andra ord verkar den ålderstigna kartboken som navigeringsverktyg vara överlägsen nymodigheten GPS.

Sist men inte minst visar undersökningen också att 66 procent av körkortsinnehavarna i vårt avlånga land inte är rädda för att fråga om vägen om de har kört vilse. Hur övriga 34 procent hittar fram förtäljer inte historien… de kanske kör hem igen?

LÄS OCKSÅ: Lita inte blint på din GPS – då kan det går så här