Kia Provo

Kia Provo väcker ilska i Nordirland

Kias senaste konceptbil Provo har retat upp befolkningen på Nordirland. Varför? Namnet Provo har anknytning till IRA:s allra mest våldsamma falang.

Gregory Campbell som är medlem av det nordirländska parlamentet har riktat skarp kritik mot Kia. Anledningen är att Kias senaste konceptbil som står utställd på bilsalongen i Genève kallas Provo. Campbell har vädjat till Kia om att inte använda namnet Provo, rapporterar CNBC.

 Namnet Provo river upp gamla sår för stora delar av den nordirländska befolkningen medlemmar i Provisional Irish Republican Army (PIRA) ofta kallades The Provos. Det hjälper inte saken att KIA är en vanlig förkortning för det militära begreppet Killed in Action.

 Kia har varit snabba att svara på Campbells kritik. Kia har redan gjort ett officiellt uttalande där de försäkrar att namnet Provo inte kommer att användas på någon framtida modell för försäljning i Nordirland. De beklagar att konceptbilens namn har rört upp känslor men anser att det är för sent att ändra nu. Namnet Provo ska enligt Kia ses som en förkortning av Provoke (provocera). Campbell är nöjd med Kias besked.

 Namnkomplikationer inom bilvärlden är inte helt ovanliga. Nyligen protesterade en israelisk organisation till minne av förintelsen mot Chevrolet SS, av uppenbar anledning och liknande protester föranledde namnbyten för Mazda LaPuta och Honda Fitta.