Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Patrik Lindgren

Kilometerskatt i Sverige högst sannolik

I dag betalar du skatt för fordonet du kör och du betalar skatt när du tankar, i framtiden kommer du med största sannolikhet att tvingas betala skatt baserat på din körsträcka.

För ett och ett halvt år sedan skrev vi en uppmärksammad artikel om hur Energimyndigheten har gett IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers tekniska högskola uppdraget att utreda kilometerskatt, det vill säga en fordonsskatt baserad på körsträcka.

Anledningen till att kilometerskatt utreds är den omställning från fossilt drivna till elektriskt drivna bilar som har påbörjats och som väntas accelerera allt snabbare de närmaste åren. Med nuvarande skattesystem riskerar staten, när bensin- och dieselbilarna blir färre och elbilarna blir fler, att bli av med otaliga miljarder i intäkter. Intäktsbortfallet ska kilometerskatten kompensera för, något som utredningens projektledare Anders Roth på IVL Svenska Miljöinstitutet inte hymlade om för två år sedan.

– Vi går mot en allt mer automatiserad och elektrifierad fordonsflotta, vilket i grunden är positivt, men när den fossildrivna biltrafiken minskar och vi tankar mindre bensin och diesel kan skatteintäkterna minska. Samtidigt finns också en risk att körsträckorna ökar, i takt med att självkörande fordon blir lättillgängliga och billiga.

Nu har den tvååriga utredningen pågått ett bra tag och som en del av den har de projektansvariga frågat experter, bestående av ett tjugotal forskare, politiker och företrädare för näringslivet och organisationer, om ett införande av kilometerskatt. En majoritet av experterna tror att nya skatten införs inom fem till tio år.

– De viktigaste slutsatserna är att de flesta av dem som vi har frågat tror på ett införande av kilometerskatt för personbilar innan år 2030, säger projektledare Anders Roth till Sveriges Radio.

Baserat på vad experterna tycker och tänker om kilometerskatt har utredningen också kunnat utläsa att boende på landsbygden, som ofta tvingas tillryggalägga längre sträckor för att ta sig till arbete, boende och liknande, inte bör betala lika mycket som exempelvis människor som bor i och runt större samhällen.

– Svaren från den här undersökningen kommer att vara ett bra inspel för oss när vi funderar över hur utformningen av ett kilometerskattsystem ska se ut, säger Anders Roth.

När elbilarna tar över kommer statens intäkter, med nuvarande system, att sjunka drastiskt. Kilometerskatt är tänkt att motverka en sådan utveckling.När elbilarna tar över kommer statens intäkter, med nuvarande system, att sjunka drastiskt. Kilometerskatt är tänkt att motverka en sådan utveckling.När elbilarna tar över kommer statens intäkter, med nuvarande system, att sjunka drastiskt. Kilometerskatt är tänkt att motverka en sådan utveckling.
När elbilarna tar över kommer statens intäkter, med nuvarande system, att sjunka drastiskt. Kilometerskatt är tänkt att motverka en sådan utveckling. Foto: Glenn Lindberg

I dagsläget finns det inget konkret fastställt rent politiskt, men det kan snabbt förändras.

– Kilometerskatt för privatfordon är inget som tas upp i den partiöverenskommelse som har presenterats. Men att det nu finns en sammanställning av hur expertisen på området ser på saken har ändå betydelse. Jag tror att det kan vara en indikation på att den här frågan kommer att prioriteras högre upp på den politiska dagordningen snart, i och med att det är många som ser det här behovet. Och då är det bra om man från politiskt håll har lite framförhållning så att man kan ta initiativet i frågan, säger Anders Roth.