Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Koldioxidutsläppen ökar trots fler bränslesnåla bilar

Under förra året minskade det genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bilar med 13 gram till 151 gram per kilometer. Men ändå ökar totala mängden koldioxidutsläpp från den svenska trafiken och Transportstyrelsen anser därför att bilens betydelse måste minska.

Anledningen till att totala mängden koldioxid ökar är helt enkelt att den allt bättre ekonomiska situationen gör att det blir fler mil bakom ratten. Under 2010 släppte den genomsnittliga nyregistrerade bilen i Sverige ut 151 gram per kilometer. Det kan jämföras med 164 gram per kilometer året innan. En större minskning har aldrig skådats tidigare. Sänkningen med 13 gram per kilometer motsvarar en minskad bränsleförbrukning med 30 miljoner liter och en sänkning av koldioxidutsläppen med 70 000 ton.

Tillsammans med skrotningen av äldre, mer bränsletörstiga bilar är den totala sänkningen av koldioxidutsläpp 150 000 ton.

Användningen av biobränslen inom vägtransportsektorn ökar (från 5,2 till 5,6 procent under 2010), mycket tack vare användning av biogas i bilar och bussar. Detta har lett till en minskning med av koldioxidutsläppen på ytterligare drygt 100 000 ton. 

Dock äts den positiva trenden upp av att vi tillryggalägger allt fler mil bakom ratten på grund av bättre ekonomiska förutsättningar. Den ökade vägtrafiken (personbilstrafiken +1 procent, lastbilstrafiken +3 procent) har i stället sett till att koldioxidutsläppen ökade med drygt 100 000 ton under 2010. Sedan 1990 har utsläppen ökat med tio procent, vilket motsvarar 1,7 miljoner ton.

Transportstyrelsen skriver att bilen måste få minskad betydelse, annars kommer vi inte att uppnå minskade utsläpp från vägtrafiken i vårt land. Detta trots allt snålare bilar. Transportstyrelsen skriver att om minskningar ska till så måste inriktningen ändras vad gäller utveckling av samhälle och infrastruktur genom att bilens betydelse måste minskas till förmån för ökad kollektivtrafik, cykling och transporter via järnväg och sjöfart.