Konflikten är löst – vi slipper lastbilarna Foto: Peter Lydén

Konflikten är löst – vi slipper lastbilarna

Konflikten mellan järnvägsbolagen Cargonet och Green Cargo är löst, om än tillfälligt. Det betyder att de 700 lastbilar extra på vägarna som det aviserades om från och med i dag uteblir.

I fredags kväll nådde norska Cargonet och svenska Green Cargo en lösning på den konflikt som från och med i dag skulle ha inneburit att tonvis med gods skulle transporterats med lastbil i stället för med tåg. Det betyder också att vi bilister slipper ytterligare 700 lastbilar att tampas med på det svenska vägnätet.

 Dock är den nya lösningen inte långvarig, den gäller bara fram till 31 mars 2012. Därefter kan problemet återuppstå om inte parterna har nått en djupaste överenskommelse. Systemet med godstransporter på järnväg anses vara komplicerat och det är många parter som måste vara nöjda. En önskan är att staten går in och ser över sitt ansvar över infrastrukturen och att fler aktörer bjuds in för att järnvägstransport ska fungera friktionsfritt i vårt land.