Kör lugnt och säkert – få rabatt på din bilförsäkring

För första gången kan man i Sverige få storleken på försäkringspremien att baseras på hur man kör bil. Det är Moderna Försäkringar som erbjuder en ny försäkringstyp där din bilkörning registreras och analyseras.

Det är inte sällan som frågan poppar upp i samband med våra artiklar om bilförsäkringar och premier: ”Kan bolagen inte börja erbjuda försäkringar där premiens storlek grundar sig på min körning?”. Nu har ni som ställt frågan blivit bönhörda av Moderna Försäkringar som är först ut i Sverige med en ny typ av bilförsäkring där rabatt erbjuds på premien beroende på hur man kör. Denna typ av försäkring finns sedan tidigare i utlandet, men det är alltså första gången den når svensk mark.

Med en app i din mobiltelefon kan försäkringspremien bli lägre.

Moderna Smart heter nya försäkringen som innehåller en applikation till mobiltelefonen. När man som förare startar sin bil startar man även appen. Med hjälp av mobiltelefonens inbyggda gyro och GPS-navigationsteknik samlas information om körbeteende in, något som sedan analyseras och sammanställs efter varje avslutad körning.

Hastighet, inbromsningar, accelerationer, svängar och körsträcka är variablerna som registreras och utgör grunden för den samlade analysen.

Över tid kommer körbeteendet att översättas till kronor och ören, det vill säga till eventuell rabatt på bilförsäkringspremien. Ju säkrare och lugnare man kör, desto större rabatt, dock högst 15 procent.

Moderna Försäkringars nya körbeteendebaserade försäkring kan alltså leda till en ekonomisk fördel, men det finns förhoppningsvis en annan minst lika intressant vinst – att appen leder till säkrare och lugnare körning, kanske med mindre risktagande.

Det har utförts studier på den här typen av försäkringar och man har observerat att de kan påverka trafiksäkerheten i positiv riktning.