Poliskontrollen på bilden har inget med artikeln att göra. Inte körkortet heller.
Poliskontrollen på bilden har inget med artikeln att göra. Inte körkortet heller.

Kraftig ökning av återkallade körkort hittills i år

Under första halvåret 2020 har det skett en rejält ökning av antalet körkortsåterkallelser. Män är kraftigt överrepresenterade.

Transportstyrelsen har under första halvan 2020 fattat beslut om 20 303 körkortsåterkallelser. Det är en ökning med tio procent jämfört med samma period 2019. Det är framförallt i återkallelsekategori 4 där ökningen har skett, vilket innebär en ”väsentlig överträdelse”. Så som bland annat fortkörning, inte stannat vid rödljus eller använt mobiltelefon under körning.

I kategorin återkallades total 11 608 körkort och det är en ökning med 18 procent från förra året.

Foto: Transportstyrelsen

Den övervägande majoriteten av återkallelsen står män för, där mer än fyra av fem körkort tillhör män. Fördelningen mellan Sveriges 6,7 miljoner körkortsinnehavare är 53 procent män och 47 procent kvinnor. Av de 20 303 återkallade körkorten under perioden är det 16 540 som tillhör manliga förare, 81 procent av totalsiffran.

KRÖNIKA: ”Inför körkortskrav för cykling i trafik – nu!”

Enligt Transportstyrelsen kan det till viss del förklaras av andelen personer som utför arbete som kräver körning är till en majoritet män.

– Man kan inte säga att kvinnor kör bättre än män, men siffrorna talar för att kvinnor kör säkrare än män. En tolkning är att kvinnor inte är benägna att utsätta sig för risker på samma sätt som män gör och det återspelas i statistiken, säger Åsa Bergqvist, enhetschef på avdelning körkort på Transportstyrelsen.

Foto: Transportstyrelsen