081128-reflexväst-krav

Krav på reflexväst i alla fordon

Lika självklart och lagstadgat som det är att ha en varningstriangel i bilen vill Motormännens Riksförbund att det ska vara att ha en reflexväst. De vill nu se att regering och riksdag beslutar om ett lagkrav.

Sedan elva år tillbaka (1997) är det lag på att ha en varningstriangel i ditt fordon. Den ska sättas upp bakom fordonet för att varna andra trafikanter om att det finns ett stillastående fordon lite längre fram. På så sätt kan en onödig olycka undvikas.

Lika viktigt som det är att varna för stillastående fordon borde det vara att varna för att personer befinner sig på eller vid sidan om vägbanan. Därför kräver Motormännens Riksförbund nu att det ska bli ett lagstadgat krav på att ha en reflexväst i alla fordon och att den måste användas när föraren lämnar fordonet och rör sig i området runt detta och vid vägen.

Motormännen påpekar att risken att bli påkörd och dödad är tre gånger så hög i mörker som i dagsljus. Även om en reflexväst fungerar bäst i mörker så syns man bättre även i dagsljus.

Kravet är en självklarhet menar Motormännen eftersom det är svårt att hitta andra åtgärder som är så effektiva och lätta för att öka trafiksäkerheten och samtidigt så billiga.

– Reflexväst är ett mycket effektivt sätt att varna trafikanter för att det finns gående på vägen. Med en reflexväst syns man redan på 125 meters avstånd och andra trafikanter hinner sakta ned. Utan reflexer syns man först på 20-30 meters håll och då är risken att bli påkörd mycket högre, säger Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännens Riksförbund.

Reflexvästen ska ligga lättillgängligt i fordonet så att man snabbt kan få på sig den, även om man ska utföra en så enkel grej som ett däckbyte.

– Det borde vara självklart för en bilist som stannar i mörker för till exempel en olycka, ett motorstopp och så vidare, att synas. På samma sätt som vägarbetare, poliser, brandmän, ambulanspersonal, joggare med flera har det för att synas. För att ytterligare öka trafiksäkerheten bör det också ställas krav på att alla gående ska använda reflexer när de rör sig i mörker. Det skulle öka trafiksäkerheten både för gående och för bilister, fortsätter Niklas Stavegård.

Krav på reflexväst i fordon finns redan, enligt Motormännens Riksförbund, i följande länder:

Belgien

Bulgarien

Frankrike

Italien

Kroatien

Luxemburg

Norge

Portugal

Slovenien

Slovakien

Spanien

Ungern

Österrike

I Tyskland är det också lag på reflexväst i fordon, men det gäller inte privatbilister. I Österrike och Italien är det lag på att det ska finnas lika många reflexvästar som det antal personer som färdas i bilen. Om det saknas någon väst blir det böter. Och stickprov för detta ändamål görs ofta, i alla fall i den österrikiska trafiken.

Nu återstår det bara att se om regering och riksdag lyssnar på detta öra. Vi har ju fått se en märklig utgång i frågan om lagstadgad handsfree-användning vid mobilprat i bilen. Sverige ska inte införa lag om handsfree, trots att nästan hela Europa kräver båda händerna på ratten. En mobiltelefon mot örat i bilen är grova böter.

I Europa i dag behöver man inte handsfree när man pratar i mobiltelefon i bilen i  Albanien, Bulgarien, Moldavien, Ryssland, Serbien och Montenegro, Ukraina, Vitryssland… och Sverige!

Läs mer