Kvinnor kör säkrare och snabbare än män

Enligt en undersökning av företaget In-car Cleverness kör kvinnor både snabbare och säkrare än män.

Det brittiska företaget In-car Cleverness har under en sexmånadersperiod övervakat förarens körbeteende i 10 000 hyrbilar. Resultatet visar att fler kvinnor än män kör för fort, men även att kvinnor orsakar färre olyckor än män.

Under en hyresperiod på sex dagar översteg den genomsnittliga kvinnliga föraren hastighetsgränsen 67 gånger, medan genomsnittlige mannen gjorde det 57 gånger.

Trots att kvinnliga förare enligt undersökningen är 17,5 procent mer benägna att köra för fort är det till större delen män som lämnar tillbaka skadade bilar. Av de skadade bilarna hade hela 84 procent av dem hyrts av män och skaderisken för manliga förare bedömdes vara fem gånger högre än för kvinnor.

Ska du ta körkort och bli en säker förare men vill spara på de dyra slantar som teoridelen tar? Prova då på Bonniers Trafikskola i Teknikens Världs regi.