Bilden är ett montage. Foto: Illustration Mattias Rabe

Lägre hastighet och fartkameror i städerna

Svenska tätorter är på väg att få sänkt hastighet, även innan ett eventuellt beslut om sänkta hastigheter träder i kraft. Dessutom kan det bli aktuellt med fartkameror i städerna.

I Sverige i dag råder 50 km/h som bashastighet i tätorter. Inom kort kan bashastigheten komma att sänkas eller helt tas bort. På uppdrag av regeringen har myndigheten Trafikanalys fått i uppgift att utreda förutsättningarna för, och konsekvenserna av, sänkt bashastighet i tätbebyggda områden. Utredningen ska vara klar i oktober 2017 då den överlämnas till regeringen.

Men i de svenska kommunerna kan man inte hålla sig. Enligt SR Ekot tittar flera kommuner redan på att sänka hastigheterna på gator och vägar. Man ser nämligen fördelar i form av både miljömässiga och trafiksäkerhetsmässiga skäl.

Malmö har som bekant sedan flera år tillbaka 40 km/h i stora delar av staden och Stockholm har redan börjat införa lägre hastighetsgränser. I tre av huvudstadens stadsdelar – Kungsholmen, Spånga och Hägersten – har man redan testat lägre hastigheter. De nya, lägre hastighetsgränserna ska implementeras över hela Stockholm de närmaste två åren.

– Trafiksäkerheten är huvudskälet. Hastigheten är avgörande för vilka skador som drabbar oskyddade trafikanter vid en krock. Men sänkt hastighet ger också mindre buller och utsläpp, vilket är en win-win-situation för alla, säger Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) till Aftonbladet.

Enligt honom ska majoriteten av gatorna i skyltas om till 30 km/h medan vissa hastigheter från begränsning på 40 km/h. På de trafikleder som i dag är skyltade med 70 km/h kommer begränsning på 60 km/h att råda.

Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén är dock inte nöjd med enbart sänkta hastigheter inom tätort. Han vill även se kommunala trafikövervakare som ersätter polisen och fartkameror.

– I dag får man inte ha det (fartkameror, reds anm) i städerna, men vi försöker få Trafikverket att släppa på det. Vi vet att de är effektiva, och betydligt mer ekonomiskt fördelaktiga mot att bygga om gatumiljön, säger han till Aftonbladet.

Vid vår omröstning i fjol stod det klart att en majoritet av er teknikensvarld.se-besökare varken vill sänka eller höja bashastigheten i svenska tätorter.