Lågt oljepris ger rekordmarginaler för bensinmackar

Sveriges mackar tar ut rekordhöga vinstmarginaler på bensin, visar ny statistik. Trots att oljepriset har halverats det senaste året har literpriset på bensin varit närapå oförändrat.

Prisnivån på råolja har det senaste året närapå halverats, från 107 dollar per fat till endast 57 dollar per fat. Ändå har skillnaden i bensinpris blivit knappt märkbar, jämfört med juli i fjol har snittpriset endast gått ner från 14,90 till 14,19 kronor per liter. Detta har gett Sveriges bensinmackar en rekordhög vinstmarginal på bensin, bekräftat av officiell statistik, rapporterar Dagens Industri.

Även om bensinpriset till omkring 60 procent består av skatt och moms, och att dollarkursen under det senaste året stigit med dryga 25 procent – båda faktorer som gör bensinpriset mindre affekterat av råvarans prisnedgång – så har den genomsnittliga bruttovinstmarginalen för bensinbolagen i år varit 1,52 krona per liter, enligt statistik från branschorganisationen Svenska Petroleum- och Biodrivmedelsinstitutet (SPBI). Det är den högsta siffran sedan SPBI började redovisa statistiken år 2001, och en ökning med nära tio procent från i fjol.

Under de tuffaste åren för bensinmackar, åren 2005–2009 då omkring 1 000 mackar lades ned och flera större bensinbolag försvann från Sverige, låg bruttomarginalen på mellan 0,80 och 0,90 kronor per liter.

I ett uttalande till Dagens Industri säger SPBI att en av anledningarna till bensinmackarnas höjda marginaler kan vara att kompensera för minskad efterfrågan. Försäljningsvolymerna minskar nämligen med så mycket som 5-6 procent årligen, och har sjunkit med 40 procent sedan toppnoteringen år 1989.

Bensinbolaget St1 ser dock i ett uttalande ett tydligare samband med det låga oljepriset. ”Det senaste året är har det fallande råoljepriset definitivt bidragit till att höja bruttomarginalen i branschen”, säger Stefan Samuelsson, ansvarig för stationsverksamheten på bolaget, till Dagens Industri.