Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Elogo1

Länderna där flest omkommer i trafiken

Antalet trafikdöda i Sverige har minskat kraftigt sista åren och under 2013 omkom färre människor än något tidigare år sedan andra världskriget. Men hur ser det egentligen ut i andra länder? Vi har listan som redovisar i vilka länder flest personer omkommer årligen.

Vi har sammanställt information från Världshälsoorganisationen, WHO, genom att kombinera deras globala bil-, trafik- och hälsostatistik. Ut har vi fått en lista över alla 193 WHO-medlemsstaters (merparten av världens självständiga länder/stater) trafikdödlighet på vägarna sett till antal, per person och per fordon. Notera att statistiken är den färskast möjliga och är från 2010.

Nedan listar vi de tio länder där flest personer omkom i trafiken 2010. Vi rangordnar efter antal omkomna, men för en mer precis jämförelses skull redovisar vi även siffrorna per capita, per fordon samt hur många fordon som finns i landet.

1. Kina

Antal omkomna under ett år: 275 983

Antal fordon: 207 061 286

Omkomna per 1 000 fordon: 1,33

Omkomna per 100 000 invånare: 20,5

2. Indien

Antal omkomna under ett år: 231 027

Antal fordon: 114 952 000

Omkomna per 1 000 fordon: 2,01

Omkomna per 100 000 invånare: 18,9

3. Nigeria

Antal omkomna under ett år: 53 339

Antal fordon: 12 545 177

Omkomna per 1 000 fordon: 4,25

Omkomna per 100 000 invånare: 33,7

4. Brasilien

Antal omkomna under ett år: 43 869

Antal fordon: 64 817 974

Omkomna per 1 000 fordon: 0,68

Omkomna per 100 000 invånare: 22,5

5. Indonesien

Antal omkomna under ett år: 42 434

Antal fordon: 72 692 951

Omkomna per 1 000 fordon: 0,58

Omkomna per 100 000 invånare: 17,7

6. USA

Antal omkomna under ett år: 35 490

Antal fordon: 258 957 503

Omkomna per 1 000 fordon: 0,14

Omkomna per 100 000 invånare: 11,4

7. Pakistan

Antal omkomna under ett år: 30 131

Antal fordon: 7 853 022

Omkomna per 1 000 fordon: 3,84

Omkomna per 100 000 invånare: 17,4

8. Ryssland

Antal omkomna under ett år: 26 567

Antal fordon: 43 325 312

Omkomna per 1 000 fordon: 0,61

Omkomna per 100 000 invånare: 18,6

9. Thailand

Antal omkomna under ett år: 26 312

Antal fordon: 28 484 829

Omkomna per 1 000 fordon: 0,92

Omkomna per 100 000 invånare: 38,1

10. Iran

Antal omkomna under ett år: 25 224

Antal fordon: 20 657 627

Omkomna per 1 000 fordon: 1,22

Omkomna per 100 000 invånare: 34,1

Som vi ser toppar Kina listan över antal omkomna med marginal. Men tittar vi i stället på antal omkomna per 1 000 fordon i landet så ligger Kina en bra bit ned i listan. Då ligger plötsligt Centralafrikanska republiken i topp med ofattbara 135 omkomna per 1 000 fordon.

Vrider vi om det till att rangordna efter omkomna per 100 000 invånare toppas listan plötsligt av den lilla autonoma ön Niue som ligger i Stilla havet en bra bit nordost om Nya Zeeland. De hade 2010 en trafikdödlighet på 68,3 personer per 100 000 invånare. Det ska tilläggas att ön endast har 848 fordon och att det omkom en person i trafiken det året. Ön har knappt 1 500 invånare.

Motsvarande siffror för Sverige är 278 omkomna, 3 döda per 100 000 invånare och 0,05 döda per 1 000 fordon. Antalet fordon i vårt land uppgår till 5 231 589 stycken.

I en kommande artikel listar vi länderna där minst antal människor omkommer i trafiken. Där ligger Sverige bra till, men tar vi oss in på listan med de siffror som vi redovisar i stycket ovan? Det får du snart reda på.

Observera att denna listas syfte är att rangordna siffrorna efter antal omkomna i trafiken, oavsett befolkningsmängd.