Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Folksam / Autoliv

Larm från Folksam: Livsfarlig last i skåpbil

In med lasten i skåpet och dra iväg.

Det är lätt att använde de små skåpbilarna lite slarvigt och inte förankra det som är bakom mellanväggen.

Men nu visar försäkringsbolaget Folksam hur lasten kan skada förare och passagerare.

Mellanväggen i skåpbilarna ser robust och kraftig ut. Men Folksams senaste krocktester visar hur lätt en last som inte förankrats på ett bra sätt kan skada förare och passagerare.

Testet som Folksam genomfört visar tydligt hur last som inte är förankrad ökar skaderisken kraftigt för de som sitter i kupén. 

Folksam testade två olika så kallade hantverkarbilar som lastades med 270 kg vardera. I det ena testet förankrades lasten men i det andra testet låg den lös i lastutrymmet bakom mellanväggen. I bägge testerna fick krockdockorna höga mätvärden på bröstkorg och underben vilket berodde på att stolar och ryggstöd pressades framåt av lasten. Det minskade i sin tur benutrymmet och ökade krafterna mot bröst och buk.

https://youtu.be/xbkfK2eFBFk

Resultat krocktest med lös last

Folksams beskrivning.

 

Föremålen på golvet rörde sig med stor energi mot mellanväggen som deformerades kraftigt.

 

• När mellanväggen deformerades och fönstren krossades, flög mindre objekt in i kupén och riskerade att skada passagerarna.

• Båda stolarna deformerades kraftigt och lossnade i sina golvfästen.

• Flera av hyllsystemets fästen deformerades kraftigt men hyllsystemet satt fortfarande fast.

• Förardockan fick höga värden på bröstkorg och ben när lasten tryckte på bakifrån.

Krocktest med lös last.
Krocktest med lös last.
Krocktest med lös last.
Krocktest med lös last.
Krocktest med lös last.
Krocktest med lös last.
1 AV 2
Krocktest med lös last.
Foto: Folksam
2 AV 2
Krocktest med lös last.
Foto: Folksam

Flera brister

– Testresultaten påvisar brister på flera punkter som medför en ökad skaderisk. Det handlar bland annat om att hyllsystemens infästningar i bilen lossnar och orsakar skada på föraren samt bilens förmåga att hindra lös last att tränga in i kupén. Testerna påvisade också problematiken med att säkra mycket last i hantverkarbilar, säger Anders Ydenius, Trafikforskare på Folksam, i ett pressmeddelande.

I dag testas inte de här bilarna med någon form av last varför det inte finns så mycket kunskap om hur lasten påverkar säkerheten. Det här är ett omfattande problem då cirka tio procent av hela Sveriges fordonsflotta består av lätta transportbilar som alla åker runt med mer eller mindre stor last i lastutrymmet.

Folksam testade också olika hyllsystem som ofta monteras för att hålla ordning på saker i lastutrymmet. Testerna visade att hela hyllsystemet, när det lastades tungt, lossnade och pressades framåt mot mellanvägg och därmed förar- och passagerarstolen.

https://youtu.be/J-oRxYJ26Ic

Resultat krocktest med förankrad last

Folksams beskrivning.

 

All last var förankrad för att inte tränga in i passagerarutrymmet. Dock lossnade hela hyllsystemet så att mellanväggen och förarstolen deformerades kraftigt.

 

• Kabeltrumman och gasflaskan på golvet gjorde ingen stor skada på kupéutrymmet, men gasflaskan orsakade glassplitter när fönstret i mellanväggen krossades.

• Förardockan fick höga värden på bröstkorgen och ben till följd av att lasten tryckte på bakifrån. Bälteskraften på förarens midjedel blev mycket hög.

• Passagerardockan fick förhöjda krafter på bröstkorgen men lägre krafter i midjebältet jämfört med föraren. Kraften mot benen var lägre än för föraren.

Krocktest med förankrad last.
Krocktest med förankrad last.
Krocktest med förankrad last.
Krocktest med förankrad last.
Krocktest med förankrad last.
Krocktest med förankrad last.
Krocktest med förankrad last.
Krocktest med förankrad last.
Krocktest med förankrad last.
1 AV 3
Krocktest med förankrad last.
Foto: Folksam
2 AV 3
Krocktest med förankrad last.
Foto: Folksam
3 AV 3
Krocktest med förankrad last.
Foto: Folksam

Hyllsystemet lossnade helt

Testerna visade också att mellanväggen inte höll för belastningen från saker i lastutrymmet.

– Hyllsystemstillverkare bör generellt ta ansvar att krocktesta hyllsystemen med last fastsatta i bil. De bör också tydligt ange hur mycket vikt hyllsystemet får lastas med för att klara en eventuell krock. Man bör även överväga om det bör finnas en registreringsbesiktning eller annan kontroll för att verifiera att hyllsystemet monterats på ett säkert sätt. I dagsläget får hyllsystemen monteras av vem som helst. De flesta som använder dessa fordon är nog inte medvetna om de krafter systemen utsätts för i en krock, säger Anders Kullgren, Forskningschef på Folksam.

Anders Kullgren tycker att även om det i dag inte finns några tester med last i den här typen av bilar så bör biltillverkarna ta ett större ansvar för säkerheten.

– Det ligger ett ansvar på biltillverkaren i detta också. De säljer framför allt dessa bilar till hantverkare som ofta lastar relativt tungt. Det bör ligga på biltillverkarens ansvar att bilens surrnings­öglor inte bara dimensioneras för att hålla bilens maxlast vid körning, utan också kunna hålla lasten vid en krock. Vidare bör skiljeväggen mellan lastutrymme och kupé vara kraftig nog för att kunna ta hand om eventuell lättare lös last, säger Anders Kullgren.

https://youtu.be/ITrtcyUEPJ8

Folksams råd till hantverkare

• Ta reda på hur mycket bilen får lasta.

• Ta reda på hur mycket ett eventuellt hyllsystem kan lastas i berörd bil.

• Lägg inte för tung last i hyllsystemet, placera tung last långt ner och så långt fram som möjligt.

• Sätt dig in i de lastsäkringsmetoder som finns, vilka i huvudsak handlar om att inte ha lös last. Kan man inte förankra lasten bör man lägga lasten så långt fram i bilen som möjligt, bäst är mot mellanväggen.

• Låt en auktoriserad verkstad sätta fast hyllsystemet enligt tillverkarens anvisningar.

Så gick testet till

Folksam har testat två hantverkarbilar med ett eftermonterat hyllsystem. En bil med lös och en med fast förankrad last. Bägge bilarna lastades vardera med ca 270 kg last. Krocktesterna kördes i 64 km/h mot en deformerbar barriär i enlighet med Euro NCAP. Bilarna lastades med gasflaskor, kabeltrumma och mindre last som placerades i ett hyllsystem.