Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Budbilar och taxibilar tillhör de värsta fartsyndarna bland yrkeschaufförer.
Budbilar och taxibilar tillhör de värsta fartsyndarna bland yrkeschaufförer.
Budbilar och taxibilar tillhör de värsta fartsyndarna bland yrkeschaufförer.
Budbilar och taxibilar tillhör de värsta fartsyndarna bland yrkeschaufförer.

Larm: Yrkeschaufförer kör för fort – kraftig ökning

Yrkeschaufförer kör för fort. Och allt snabbare.

Det visar en undersökning som försäkringsbolaget Folksam låtit göra på trafiken i Storstockholm och Uppsala.

Hastighetsöverträdelserna beräknas kosta 70 liv per år enligt Folksams forskningschef.

Försäkringsbolaget Folksam har för femte året i rad mätt hur snabbt biltyper med företagslogga – alltså såväl personbilar som lätta lastbilar, bussar och tunga lastbilar – kör i Storstockholm samt Uppsala. Mätningen omfattar totalt drygt 5 000 fordon.

I genomsnitt körde fordonen 9 km/h över tillåten hastighet. Högst andel fortkörningar noterades dessutom på vägar med 30 och 40 km/h-gräns. Enligt Folksams mätningar är det här en ökning i antal och hastighet och dessutom ökade andelen grova överträdelser, alltså fortkörning över 10 km/h över gränsen.

Kraftig ökning

– Det är alarmerande att vi ser en kraftig ökning vid årets hastighetsmätningar, särskilt alarmerande är att andelen överträdelser var högst på vägsträckor med 30 och 40 km/h i hastighetsbegränsning, där risken är störst att köra på oskyddade trafikanter som fotgängare och cyklister. Skulle alla hålla hastighetsgränserna skulle fler än 70 liv varje år kunna räddas i Sverige, säger Anders Kullgren, Forskningschef på Folksam.

Fordonen delades upp i sju branschkategorier och hela nio av tio taxibilar körde för fort. I kategorin budbilar körde drygt åtta av tio för fort. Mest laglydiga var bussarna men där körde ändå mer än varannan buss för fort.

– Yrkeschaufförer utgör en stor del av trafiken på våra vägar och sätter ofta tempot för övriga trafikanter. Trots att Folksam mätt och rapporterat hastighetsmätningar under 5 års tid så har vi inte kunnat se någon förbättring genom åren, snarare tvärtom. Företagen har ett stort ansvar, där trafiksäkerhet är en ledningsfråga, ett exempel är realistiska körscheman, säger Anders Kullgren.

Ställ krav

Högst andel överträdelser hade fordon från företagen Taxi Stockholm, Schenker och Best. Minst antal överträdelser hade fordon från Nobina och Keolis, båda bussbolag.

Enligt Folksam borde en ökad användning av tekniska stödsystem för föraren minska antalet överträdelser. Flera bussbolag använder sig av så kallad geofencing för att dels berätta för föraren att den kommer till ett område med en viss hastighetsgränsen men också för att rent tekniskt hindra fordonet för att köra för fort.

Folksam anser att företag som upphandlar transporter borde ställa högre krav på att transportföretagen håller hastighetsgränserna.