Laser ska fånga rattfyllerister

Forskare har nu kommit på en teknik där man genom att skjuta laser genom en bilkupé kan upptäcka om någon i bilen är berusad.

Ett forskarteam på Warszawas militära tekniska universitet har utvecklat en laser som kan upptäcka rattfyllerister på distans. Systemet fungerar så att en laserstråle skjuts genom kupén på en passerande bil och träffar en spegel som skickar strålen vidare till en detektor för att fånga upp spritångor. Med ett system för att simulera en berusad persons andedräkt kunde forskarna registrera blodalkoholkoncentration högre än 0,1 procent, alltså 1,0 promille.

I Sverige går gränsen för rattfylleri som känt vid 0,2 promille och utrustningen kan tyckas vara otillräcklig, men forskarna påstår att med en riktig människa som är berusad kan systemet sannolikt registrera ännu lägre nivåer.

Systemet är i nuläget i ett tidigt skede i utvecklingen och öppna fönster eller klimatanläggning kan störa ut det. Men det kan däremot ge en indikering till polisen om vilka bilar som verkar misstänkta och de kan då stannas för att lämna utandningsprov.

Enligt forskarna som tagit fram systemet är nästa steg att undersöka scenarion som kan påverka dess precision samt göra det mer kompakt. Om systemet i framtiden kan komma att användas av polisen skulle arbetssättet teoretiskt sett bli mer effektivt då färre bilar behöver stoppas för att komma åt rattfyllerister.