Foto: diego cervo 2009

LISTA: Så många använder bilbälte i din kommun

För första gången någonsin har NTF uppmätt 100-procentigt bilbältesanvändande i en svensk kommun. Det är i jämtländska Bräcke som invånarna är smarta. I Pajala är man däremot sämst i Sverige på att använda bilbälte.

NTF undersöker varje år i vilken utsträckning bilbältet används vid förflyttning på svenska vägar. Man mäter i samtliga 290 kommuner och efter att årets summering gjorts kan man se att användandet av bilbälte glädjande nog ökar. Men tyvärr finns det i en hel del kommuner på tok för lågt användande av remmen som kan rädda liv.

 – Glädjande nog kunde vi notera ytterligare en ökning av bältesanvändningen i framsätet, i de 117 kommuner vi följt sedan 2004, till nuvarande 92,9 procent. Det innebär att vi sedan mätningarna inleddes, noterat en årlig ökning av bältesanvändningen. I den senaste mätningen nådde 199 kommuner en bältesanvändning över 90 procent, vilket var en klar ökning jämfört med 2011. Samtidigt finns det fortfarande kommuner där tre av tio i framsätet struntar i bilbältet, säger NTF:s vd Jan Sandberg.

 För första gången någonsin har man dessutom uppmätt 100-procentigt bilbältesanvändande i en kommun. De kommuninvånare som kan sträcka lite extra på sig är de som bor i Bräcke i Jämtland. Men det finns andra kommuner som nästan når 100 procent, bland annat Halmstad, Älvsbyn och Järfälla.

 I andra änden av listan, de kommuner där bilbältesanvändandet är lågt, hittar man exempelvis Pajala – som är sämst i landet på att använda bilbälte – Storfors, Vansbro och Malung.

 – Vi ser ett generellt mönster i att det i glesbygdslänen oftast förekommer kommuner med bältesanvändning mellan 70‐80 procent. Men det är ändå påtagligt att den satsning som polisen, NTF och Trafikverket genomfört mot just kommuner med låg bältesanvändning gett resultat. Vid mätningarna 2011 hade 20 kommuner, företrädesvis i glesbygden en bältesanvändning under 80 procent. I år är den siffran nere i sex kommuner. Låt oss hoppas att trafikanterna börjat förstå att trepunktsbältet minskar risken att skadas svårt vid en kollision med över 50 procent, menar Jan Sandberg.

 Tittar man i stället länsvis så är det hallänningarna (98,6 procent) som är bäst på att använda bilbältet, följt av de som bor i Jönköpings län och därefter Stockholms län.

 Sämst är man i Dalarna med ett snitt på 87,9 procent.

 I bildgalleriet nedan kan du se hur stor bilbältesanvändningen är i samtliga 290 kommuner i Sverige.