Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Tobias Nykänen

Luften i Stockholm den bästa på 50 år

Den senaste luftmiljörapporten för Stockholms stad slår undan fötterna på många av de alarmerande rapporter som fått mycket utrymme den senaste tiden. Luftkvaliteten i Stockholm är nämligen väldigt mycket bättre än på bra många år.

Äldre bensin- och dieselbilar (många av dem inte speciellt många år gamla) ska förbjudas i Stockholms centrala delar. Inte ens laddhybrider ska få ta sig fram i de mest centrala delarna av staden. Väldigt många bilister kan tvingas till dyra bilbyten för att kunna fortsätta ta sig fram i landets huvudstad, allt för att Stockholmsluften oerhört låga kvalitet, som har sagts vara alarmerande dålig, ska bli bättre. Men är det verkligen så?

Nej, inte riktigt. Enligt den luftmiljörapport som nu har släppts av Miljöförvaltningen i Stockholm är luftkvaliteten i dag till stora delar mycket bättre än för 50 år sedan. Enligt rapporten understiger halterna av svaveldioxid (SO2), bly (Pb), kolmonoxid (CO), bensen (C6H6) med flera gränsvärdena med bred marginal. Vad gäller kvävedioxid (NO2) och partiklar så som PM10 och PM2.5 har också rekordlåga nivåer uppmätts, men rapporten påpekar att dessa föroreningar behöver minska ytterligare.

Kvävedioxidnivåerna var under 2017 så pass låga att EU:s miljökvalitetsnormer nåddes med marginal över hela Stockholm. Det är första gången sedan 2011 som detta inträffar, även om Hornsgatan som enda gata i huvudstaden uppmättes till nivåer (dock lägre nivåer än tidigare år) som inte nådde den svenska miljökvalitetsnormen (övriga mätstationer gjorde det). Rapporten tror att det är den allt renare fordonsflottan (Euro 6) som är anledningen till den positiva utvecklingen, även om den anser att det är för tidigt att dra långtgående slutsatser. Minskningstakten av kvävedioxidutsläppen anses dock ha motverkats av de allt fler dieselbilarna i trafiken under senare år.

Kvävedioxid (NO2) utgör en del i i det som benämns kväveoxider (NOX), den andra delen är kvävemonoxid (NO) där cirka 80 procent snabbt omvandlas till kvävedioxid (NO2).

För fjärde året i rad klarades även miljökvalitetsnormen för PM10-partiklarna. Rapporten pekar på att detta möjliggjorts tack vare att Trafikkontoret dammbundit 35 utvalda gator under vintersäsongerna. Detta ses dock inte som en hållbar lösning rent ekonomiskt och miljömässigt. I stället ses minskat dubbdäckanvändande som en mer permanent lösning.

PM2.5-partiklarna, som ofta är ett stort problem i många länder, uppmättes till mycket låga nivåer i Stockholm under 2017, även på trafikintensiva gator så som Sveavägen och Hornsgatan. Halterna var så pass låga att kraven för god miljö enligt Sveriges nationella miljömål uppnåddes med god marginal. Dessa små partiklar är ofta ett resultat av vedeldning i villatäta områden, men i Stockholm bedöms inte detta vara något problem. Halterna av PM2.5 anses i stället vara importerade från övriga Europa.

– För bara 15 år sedan var Hornsgatan en av de värsta i Europa vad gäller föroreningar, men nu finns den inte ens med på listan över de 20 mest drabbade gatorna, säger Gunnar Söderholm, förvaltningsdirektör på miljöförvaltningen i Stockholm, till DN och fortsätter:

– Siffrorna går inte precis hand i hand med de politiska utspelen.

Nivåerna av ämnen och partiklar beror också på väder och vind, det vill säga de meteorologiska förutsättningarna spelar roll. Och 2017 var ett blåsigt år, enligt rapporten. Denna del av rapporten tar Stockholms trafikborgarråd, Daniel Helldén (MP), fasta på.

– Rapporten visar att det var bättre värden för kväveoxider i luften i Stockholm förra året och det är ju bra. Tyvärr visar den samtidigt att en av orsakerna troligen är att det blåste mer 2017, så man kan inte veta om vi långsiktigt verkligen har fått värdena. Vi hade ett sådant år 2011 och sedan har vi legat över hela tiden. Eftersom miljözonerna tar bort äldre bilar, från 2009 och bakåt, i första steget, innebär det att vi får bort de värsta utsläppskällorna och då kan vi få ned halterna kraftigt, så att folk inte dör av det här, säger han till Aftonbladet.