Foto: Shutterstock

M Sverige vill förbjuda mopedbilar

Riksförbundet M Sverige vill förbjuda mopedbilar – och att A-traktorer ska få höjd hastighetsgräns. Organisationen menar att A-traktorer är säkrare än mopedbilar.

För ett par veckor sedan rapporterade Transportstyrelsen om den fortsatta ökningen av A-traktorer och vilka problem dessa orsakar. Då hade antalet registrerade A-traktorer i Sverige överstigit 50 000.

Man jämför ofta A-traktorer med mopedbilar, eftersom båda fordonstyperna är vanliga bland unga (ofta yngre än 18 år). Diskussionen som pågår berör mestadels säkerheten, då mopedbilar får köras i 45 km/h fast de anses mindre trafiksäkra och A-traktorer endast får framföras i 30 km/h.

Nu menar Riksförbundet M Sverige att mopedbilarna bör förbjudas helt och hållet, eftersom man menar att dessa är för osäkra. De hänvisar till tester från trafiksäkerhetsorganisationen Euro NCAP och sina egna tester på mopedbilarnas säkerhet. De skriver i ett pressmeddelande att ”testerna har visat på höga risker för dödlig eller allvarlig personskada även vid låg hastighet”.

LÄS OCKSÅ: Elbilen som du kan köpa på Lidl - hittills bara i Tyskland 

Man menar därför att A-traktorer är säkrare och därför är att föredra, men poängterar att de utredningar som pågår i ärendet är välkomna eftersom det förekommer problem även med A-traktorer.

– Många A-traktorer är lätta att manipulera och det finns inget bälteskrav. Körkortskraven bör förändras eftersom A-traktorer skiljer sig från mopeder på många sätt, säger Heléne Lilja, chef för kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.

Även den lägre hastighetsbegränsningen ser man som ett problem.

– De låga hastigheterna orsakar köer och försämrar framkomligheten för andra trafikanter. På 2+1-vägar och andra vägar med begränsade möjligheter att köra om ökar risken för upphinnandeolyckor. Med en hastighetshöjning skulle trafikrytmen förbättras och fler välja bort mopedbilen.