Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
070914-fartsyndare070914-fartsyndare070914-fartsyndare
070914-fartsyndare

Majoriteten är fartsyndare

Vägverkets hastighetsmätningar visar att en majoritet av landets trafikanter kör fortare än högsta tillåtna hastighet. 

Resultatet från Vägverkets mätningar under sommaren visar att 59 procent av bilisterna och 66 procent av motorcyklisterna körde över den högsta tillåtna. Mätningarna gjordes på 900 000 (varav cirka 20 000 motorcyklar) fordon vid 24 mätplatser från Malmö i söder till Luleå i norr. 

Vägverket hade valt mätpunkterna utifrån SMCs Hojkarta för att få med många motorcyklar i testet. Mätningarna visar att motorcyklisterna höll en högre medelhastighet än bilisterna på de flesta mätplatserna. På ett antal mätpunkter är medelhastigheten knappt över den tillåtna medan den på andra platser är nästan 18 km/h över den tillåtna. Det är ett faktum som gäller för både bilister och motorcyklister. 

En tydlig trend i mätningen är att det finns en liten grupp motorcyklister som kör väldigt fort och långt över den tillåtna hastighetsgränsen.  

-Det är den allra snabbaste gruppen som utgör den största risken i trafiken. Den gruppen måste bli mer medvetna om hur hastigheten påverkar deras chanser att klara oförutsedda händelser och därmed överleva i trafiken. Det är en svår men inte omöjlig uppgift, säger Jesper Christensen, generalsekreterare i Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation, SMC. 

I bilagan till Vägverkets rapport redovisas de fem högsta hastigheterna för både bil och motorcykel. På 16 av 24 platser är det bilar som dominerar den statistiken med de allra högsta hastigheterna. 

Mätningen visar också att det kan finnas platser där hastighetsgränser bör ses över. Nu finns möjlighet till fler 10-steg mellan 30-120 km/h. 

SMC tror att fler hastighetsgränser ökar acceptansen för hastighetsgränserna. Vid en 70-sträcka var medelhastigheten 54,1 för motorcyklisterna och 50,2 för bilisterna. På samma sätt kan det vara befogat att höja högsta tillåtna hastighet på andra sträckor där närmare 90 procent av bilister och motorcyklister körde för fort. 

Samtliga mätningar utfördes på vägar med hastighetsbegränsning 50 respektive 70 kilometer i timmen. Andra mätningar visar att bilar har högre medelhastigheter och fler fortkörare på vägar där högsta tillåtna hastighet är 90- och 110 kilometer i timmen.