Foto: Glenn Lindberg

Majoriteten av bilstölder sker med nyckel

En ny undersökning visar att de flesta bilstölder sker med nyckel, något som beror på att många slarvar med bilnyckeln.

Enligt en ny undersökning från försäkringsbolaget Trygg-Hansa stjäls hela 73 procent av bilar av årsmodell 2009 eller nyare med bilens nyckel. Över hälften av dessa bilstölder sker med stulna nycklar, och många av dem sker genom att tjuven på något sätt har lurat till sig nyckeln, exempelvis i samband med en bilförsäljning.

Trots denna statistik är det få som vet om detta och fyra av tio tror att den vanligaste formen av bilstölder sker med någon teknisk lösning för att lura bilen.

Enligt undersökningen är svenskar mer oroliga för att bli av med andra saker än bilnyckeln, 40 procent är rädda att förlora hemnyckeln, följt av bankkort 35 procent och körkort 15 procent, medan endast fyra procent är oroliga för att bli av med bilnyckeln.

– Det viktigaste är att ha kontroll över sin bilnyckel. Ta alltid med den in på restaurangen istället för att lämna den i jackfickan i garderoben och förvara den mer svåråtkomligt hemma. Det är förstås naturligt att förvara bilnyckeln i hallen, men om ytterdörren dessutom är olåst är det enkelt för tjuven att stjäla nyckeln och därefter bilen. Vi ser många fall där detta sker, säger Stefan Brala, specialist på motorförsäkringar hos Trygg-Hansa.

Sedan bilarna började utrustas med elektroniskt stöldskydd under 1990-talet har dock bilstölderna minskat. Under 2004 gjordes 47 100 stöldanmälningar medan siffran tio år senare var nere på 14 300.

Den absolut vanligaste åtgärden att skydda sig mot bilstöld är larm och över 50 procent av de tillfrågade uppger att de använder sig av det, samtidigt är det endast två procent som har spårsändare installerat i bilen. Enligt Trygg-Hansa är det sistnämnda i dag den bästa metoden för att kunna återfå sin bil om den skulle bli stulen.

Enligt Brala sker de allra flesta bilstölder i närheten av Malmö, Göteborg och Stockholm då den största koncentrationen av dyra bilar finns där.