Män retar sig på långsamma förare – kvinnor på snabba

Man brukade säga att män är från mars och kvinnor från Venus, och när det kommer till synen på vissa trafikbeteenden stämmer det gamla ordspråket väl in på vad respektive kön tycker och tänker.

Försäkringsbolaget If har låtit genomföra en undersökning bland 3 620 svenskar mellan 18 och 74 år för att ta reda på vad som irriterar mest i trafiken.

Inte helt otippat ligger ett ständigt omdiskuterat beteende i klar topp, ett beteende som vi på teknikensvarld.se tagit upp många gånger under årens lopp, nämligen beteendet att inte blinka vid körriktningsändringar.

Vad gäller irritationsmomentet uteblivande körriktningsanvisning tycker både män och kvinnor lika. 60 procent av kvinnorna ser det som trafikens största irritationsmoment. Männen är aningen mer toleranta mot bilister som inte blinkar, men 59 procent anser ändå att det är största ofoget som irriterar mest.

Längre ned i listan, som du ser i sin helhet nedan, hittar vi irritationsmoment som bilister som kör för fort samt för sakta. Här skiljer sig åsikterna åt mellan männen och kvinnorna.

Medan kvinnorna anser att fortkörare är ett något större irritationsmoment än långsamkörare tycker männen tvärtom. Männen finner det nämligen betydligt mer irriterande att stöta på långsamgående trafik på vägen. Vad som menas med ”att köra för långsamt” är dock oklart. Är det att köra under rådande hastighetsbegränsning eller är det att köra långsammare än föraren som svarat på Ifs frågeställning?

– Det är intressant att det finns en så pass tydlig skillnad mellan könen i just den här frågan. Fler män verkar acceptera att andra bilister kör fort, medan samma beteende irriterar många kvinnor, säger Dan Falconer, motorexpert på If.

Intressant är också skillnaderna mellan könens syn på cyklister. Kvinnorna irriterar sig klart mer än männen på cyklister som kör för fort utan att se sig för medan männen irriterar sig mer på cyklister som cyklar för rött ljus.

Irritationsmoment Totalt (%) Kvinnor (%) Män (%)
Bilister som inte använder blinkers när de svänger 59 60 59
Bilister som håller på med mobilen när de kör 39 39 38
Gående som inte ser sig för på övergångsställen 34 35 33
Cyklister som kör fort utan att se sig för 29 34 25
Cyklister på vägen när det finns cykelbana 23 21 24
Bilister som kör för långsamt 23 19 26
Cyklister som kör mot rött 19 15 23
Bilister som kör för fort 18 22 14

Missa inte att läsa Tio saker vi stör oss på i trafiken