Foto: Vainodesositis

Många bilbränder är försäkringsbedrägeri

Försäkringsbolagen har granskat flera hundra bilbränder och kommit fram till att fler än hälften av dem är försök till försäkringsbedrägeri.

Bilar brinner titt som tätt, men alla bilbränder är inte ofrivilliga. Det står klart sedan försäkringsbranschen börjat granska bilbränder i Sverige. Mellan januari och september 2017 har försäkringsbolagen mottagit omkring 6 000 anmälningar om bilbränder. Man uppskattar att 60 procent av dessa är anlagda. I samband med försäkringsbolagens kontroller har en fördjupad bedrägeriutredning av 325 bilbränder gjorts, det vill säga drygt fem procent av de totala bilbränderna.

Försäkringsbolagens utredningar har lett till att 177 av de 325 bränderna, det vill säga i 54 procent av fallen, bedömts som försök till bedrägeri. Utbetalningar på cirka tio miljoner kronor har därför stoppats. I vissa fall har försäkringstagaren polisanmälts för försök till bedrägeri.

– Kontrollaktiviteten visar att det finns ett betydande problem med försäkringsbedrägerier som orsak bakom bilbränder. Försäkringsbranschen kommer att fortsätta att arbeta aktivt för att förhindra denna typ av bedrägerier, säger Mats Galvenius som är vd på Larmtjänst.

Bilbränder kostar den svenska försäkringsbranschen omkring 200 miljoner kronor årligen. I genomsnitt ersätts en försäkringstagare med drygt 30 000 kronor för en bilbrand.

Mörkertalet inom brottet försäkringsbedrägeri anses vara stort. Årligen betalar försäkringsbolagen ut runt 60 miljarder kronor i skadeersättning. Försäkringsbedrägerierna uppskattas utgöra minst fem procent av dessa utbetalningar.

Larmtjänst, som är de svenska sakförsäkringsbolagens branschorganisation med syftet att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet och återfinna stulen försäkrad egendom, ska under resterande del av 2017 fortsätta att samla in statistik över bilbränder.