Många bilister vet inte hur man blinkar i en rondell

Rondeller, eller cirkulationsplatser som de korrekt heter, är en plats för frekvent felaktigt beteende hos bilisterna. Blinkers används på fel sätt eller inte alls.

I folkmun kallas de rondeller, men den korrekta benämningen är cirkulationsplatser. Rondellen avser egentligen bara den yta som finns i mitten av en cirkulationsplats.

En ständig diskussion är hur man som bilist eller förare av annat fordonsslag ska blinka när man kör i en cirkulationsplats. Det råder delade meningar kring detta, men en sak kan slås fast: väldigt många bilister gör helt fel när de kör i cirkulationsplatser. En vanlig och helt felaktig variant är att aldrig använda blinkers (bilens körriktningsvisare). En annan allt mer vanlig variant, även den felaktig, är att vänsterblinka vid körning rakt fram i cirkulationsplatsen.

I början av 2000-talet sa reglerna att man som bilist ska ge tecken, det vill säga blinka, innan man kör in i cirkulationsplatsen för att upplysa andra fordonsförare om sina avsikter. Man skulle helt enkelt blinka vänster om man skulle köra vänster i cirkulationsplatsen (sedan blinka höger vid utfart) och blinka höger om man skulle köra höger i första avfarten. Vid färd rakt fram skulle man inte ge tecken förrän det är dags för avfart, då signalerade man med högerblink, som alltid, när cirkulationsplatsen ska lämnas.

Denna typ av blinkersanvändning i cirkulationsplats är det många som fortfarande använder och den är inte felaktig på något sätt, även om reglerna och rekommendationerna har ändrats.

I dag anses cirkulationsplatsen vara en egen väg där alla som redan befinner sig i den har företräde, det vill säga den ses inte som en korsning. Därmed anses inte blinkers innan eller inuti cirkulationsplatsen vara nödvändig. Endast om körfältsbyte ska göras inuti cirkulationsplatsen eller om den ska lämnas vid en avfart behöver blinkers användas.

Många bilister, bland annat undertecknad, anser att dagens regler som beskrivs i stycket ovan är att vara vag i sin upplysning till andra bilister som befinner sig i eller är på väg in i cirkulationsplatsen. Detta gäller framför allt cirkulationsplatser av mindre modell.

Att vid vänstersväng i cirkulationsplats blinka vänster innan och inuti denna är bra information för medtrafikanterna. Det ger ett bättre flyt, och just att öka flytet i trafiken är syftet med cirkulationsplatserna.

Tänk dig att du kommer mot en cirkulationsplats, från motsatt håll kommer en annan bil som just kört in i den och ska svänga vänster (höger från ditt håll sett). Om den andra bilen blinkar vänster får du information om att era tilltänkta vägar är på väg att korsas och du får i god tid informationen om att bromsa och ge företräde, vilket du alltid ska göra till fordon som redan befinner sig inne i cirkulationsplatsen. I en perfekt värld hade en icke blinkande bil inuti cirkulationsplatsen inneburit en bil som ska rakt fram, det vill säga köra ut på den väg du är på väg att lämna vid infart i samma cirkulationsplats. På så vis behöver du inte stanna för en bil som inte ska fortsätta åt vänster (höger för dig). Det blir bättre flyt. Men du ska ändå alltid iaktta försiktighet och vara observant genom att till exempel sänka farten och vara beredd på att bromsa och stanna.

Runt Triumfbågen i Paris ligger världens kanske mest kända cirkulationsplats. Här har bilarna som redan kör inne i den väjningsplikt för de som ska in.

Att blinka vänster innan och inuti en cirkulationsplats kan många gånger också vara bra upplysning för bakomvarande fordon. Det är aldrig fel att vara övertydlig med vad man har för avsikter i trafiken.

Det finns, tvärtemot vad många tror, inga regler som säger att du inte får blinka vänster vid vänstersväng i cirkulationsplats. Men det finns heller inget krav på att så måste göras.

Körskolorna är kluvna i reglerna och rekommendationerna. Det finns körskolor som lär ut enligt den nya cirkulationsplatsprincipen och det finns körskolor som lär ut enligt den gamla principen. De skolor som lär ut den gamla principen, en princip med vänsterblink som många i dag ifrågasätter, brukar påpeka att det underlättar för andra trafikanter att vara så tydlig som möjligt.

Till och med polisen rekommenderar att blinka vänster när man ska köra in i cirkulationsplatsen med avsikt att köra till vänster.

– För att vara tydlig är det bra att blinka vänster när man kör in i rondellen. Det är viktigt att hålla placeringen i det vänstra körfältet. Just när man passerat utfarten innan man ska ut själv blinkar man höger och går ut i det högra körfältet. Det är viktigt att titta så att det inte kommer någon från höger, säger Johan Sjöholm, stationsbefäl vid Södertäljepolisen, till Länstidningen Södertälje.

Visste du förresten att Frankrike har fler än 30 000 cirkulationsplatser vilket är mer än hälften av världens cirkulationsplatsbestånd. I Frankrike är det lite bakvänt att köra i cirkulationsplatser eftersom de tillämpar högerregeln i dessa, det vill säga bilisterna som ska in i cirkulationsplatsen har företräde medan de som redan befinner sig i den har väjningsplikt för inkommande bilar.