Många svenskar tror självkörande bilar förbättrar trafiken

Ännu en undersökning om självkörande, förarlösa bilar har gjorts och svarsresultatet liknar de övriga. Många är positiva till de så kallade autonoma bilarna och tror att dessa kommer att lösa flera av problemen i trafiken.

Denna gång är det den gigantiska teknik- och tjänsteleverantören Bosch, som är starkt förknippade med bilteknik och då bland annat autonom teknik, som har låtit fråga 4 000 personer i åldern 18-75 år boendes i Sverige, Danmark, Norge och Finland om hur de ser på förarlösa bilar.

Precis som tidigare liknande undersökningen visar det sig att en stor del av de svarande är positivt inställda till att inte behöva köra bil själva utan låta tekniken ta hand om färden från A till B. Framför allt är det många som tror att de självkörande bilarna kommer att förbättra trafiksituationen och då inte minst minska risken för olyckstillfällen.

Många svenskar tror att tekniken kommer att göra ett bättre jobb bakom ratten än människan.

Så här landade resultatet för de tusen svenskar som ingick i undersökningen:

De största fördelarna med självkörande bilar enlig svenskarna

Reducera den mänskliga faktorn 51 %

Färre vårdslösa bilister 48 %

Färre trafikstockningar 34 %

Mer tid för annat 22 %

Roligare 11 %

Annat 11 %

Vår kommentar: Det är få som anser att självkörande bilar är roligare än bilar man själv rattar, däremot är det många som tror att de självkörande bilarna kommer att reducera antalet omdömeslösa förare på vägarna, kapa den mänskliga faktorn som ofta ställer till det i trafiken och att trafikstockningarna blir färre med den nya tekniken.

Så vill svenskarna spendera restiden i en automatiserad bil

Läsa 34 %

Använda sociala medier 32 %

Jobba 20 %

Äta 19 %

Titta på film/serier 19 %

Annat 30 %

Vår kommentar: Svenskarna vill göra mycket annat i bilen än att köra. Att skriva på Facebook eller lägga upp en ny bild på Instagram verkar vara viktigt.

När svenskar skulle känna sig säkrare i en automatiserad bil (i urval)

Under dåligt väder, t.ex. snöoväder 37 %

På natten 33 %

Stadskörning 33 %

På motorväg 27 %

Vår kommentar: En hel del svenskar är förmodligen inte helt förtjusta i att köra när väglaget är dåligt eller när mörker råder. Stadskörning är det också en del som ogillar.

– Resultaten visar att nordiska konsumenter sätter högt värde på ansvarsfullhet i trafiken. Svenskarna verkar mest intresserade av att trafiken flyter på och att bilen ska vara ett effektivt transportmedel. Att bilen är förarlös innebär för många en möjlighet att lägga tiden på något annat, som att äta, läsa eller använda sociala medier, säger Stefan Bergman, Director of Business Development Nordics på Bosch.