Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Amy Johansson / Shutterstock

Många yrkeschaufförer kör för fort utanför skolor

Den yrkeskategori som är minst benägen att följa hastighetsbegränsningarna utanför skolor är taxiförarna.

För fjärde året i rad har försäkringsbolaget Folksam mätt yrkesförares hastighet utanför skolor i Stockholm och Uppsala, och 2021 års mätningar är ingen munter läsning. 79 procent av yrkesförarna uppmättes köra för fort, i genomsnitt 8 km/h för fort på vägar med 30 km/h som skyltad hastighet. Vid fjolårets mätningar registrerades yrkesförarna köra för fort i 64 procent av fallen.

Tittar man enbart på tunga yrkestrafiken är årets siffror än mer dystra. Hela 92 procent av yrkesförarna som kör tung trafik, så som lastbil, överträdde hastigheten utanför skolor. Motsvarande siffra i fjol var 80 procent.

– Det är alarmerande att vi i årets mätning ser en kraftig ökning av andelen hastighetsöverträdelser utanför skolor bland yrkeschaufförer. För barn upp till 14 år är risken att skadas allvarligt hög om de skulle bli påkörda, så det är bokstavligen livsviktigt att följa de hastighetsbegränsningar som finns utanför skolor, säger Anders Kullgren, forskningschef på Folksam.

Årets undersökning omfattar mätningar av över 5 300 fordons hastighet utanför skolor. Personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar och bussar som klassas som yrkesfordon med företagslogotyp inkluderas.

Undersökningen delar in yrkestrafiken i sju olika branscher där taxibranschen registrerades för högst andel hastighetsöverträdelser med 79 procent. Lägst andel noterades för bussbranschen – 48 procent.

För att få bukt på problemen med yrkestrafikens fortkörningar utanför skolor vill Folksam se följande förändringar:
• Införande av trafiksäkerhetskrav vid upphandling av transporter.
• En ökad användning av tekniska stödsystem för hastighetsanpassning som exempelvis ISA-system som ger feedback till föraren om vilken hastighetsgräns som gäller.
• Att fler företag verksamma med yrkestrafik blir certifierade med ISO 39001 vilket i våra mätningar visat sig lett till färre hastighetsöverträdelser (ISO 39001 är ett standardiserat ledningssystem för trafiksäkerhet).
• Att trafiksäkerhet, i större utsträckning än i dag, blir en prioriterad ledningsfråga.
• Ökad rapportering av trafiksäkerhetsavtryck från företag.

Hela rapporten från Folksam, där bland annat listor finns över vilka företag som stod för flest hastighetsöverträdelser vid årets mätningar, kan du läsa i PDF-format via denna länk.