080602-miljöpremie-slut

Miljöbilspengarna har tagit slut

Nu slutar Vägverket att betala ut miljöbilspremierna. På grund av den oväntat stora efterfrågan har de 100 miljoner kronor som avsatts till 2008 redan tagit slut. Ännu finns inget beslut om mer pengar.

Hittills i år har miljöbilsförsäljningen slagit rekord i stort sett varje månad. Sedan länge har det stått klart att de 100 miljoner kronor som avsatts till miljöbilspremien inte skulle räcka på långa vägar. Och det är just det som har hänt nu, pengarna är slut. Följaktligen meddelar Vägverket att utbetalningarna av premierna till dem som köper en miljöbil stoppas, men man försäkrar samtidigt att det inte finns någon risk att någon blir utan sina 10 000 kronor.

Den borgerliga regeringen har föreslagit ett tillskott på 240 miljoner kronor för att premierna ska kunna betalas ut. Riksdagen kommer att behandla frågan senare i juni och i dagsläget finns inget som tyder på att Riksdagen inte skulle rösta igenom regeringens förslag.

– Det kommer gå igenom i riksdagen, det är bara ren formalitet. Men det visar att vi som sa att det skulle bli dyrt fick rätt, säger Mattias Goldman på Gröna bilister till E24.

Men även om förslaget gillas av Riksdagen kan det dröja innan pengarna kommer fram till Vägverket som sen kan skicka ut dem till bilköparna. För att glappet inte ska bli för stort fattar regeringen inom kort ett beslut om att ge Vägverket kredit. Därmed ska utbetalningarna återupptas så snart som möjligt.

Det här scenariot kommer troligtvis att utspelas igen nästa år. Med tanke på att budgeten för miljöbilspremierna för 2008 kommer att uppgå till 340 miljoner totalt känns de föreslagna 200 miljoner kronorna för 2009 aningen snålt. Särskilt då det i förra veckan blev känt att regeringsorganet Globaliseringsrådet föreslår att elbilar ska premieras med dubbelt så mycket pengar. Om etanolbilarna och de snåla dieselbilarna fortsätter att säljas i mängder, samtidigt som elbilsförsäljningen tar fart, kan 200 miljoner gå ut ruskigt snabbt.

Läs mer