Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Miljöpartiet vill att alla nya bilar 2023 ska drivas av biodrivmedel

Fossilt drivmedel ska fasas ut. För att nå önskade mål lägger Miljöpartiet fram ett förslag om att alla nya bilar som säljs i Sverige från och med 2023 ska kunna drivas av biobränsle.

I Europa sticker Sverige redan i dag ut med att ha den högsta graden biodrivmedel i fordonsflottan. Andelen kan bli betydligt högre och Miljöpartiet, som har som mål att förbjuda fossila drivmedel från och med 2030, vill se en förändring som tvingar alla nya bilar att drivas av förnybara biobränslen, exempelvis E85 (som inte är fullt förnybart) och HVO100-diesel (som är 100 procent förnybart). De vill helt enkelt se att nya bilar om fem år ska vara godkända och kunna framdrivas med minst ett höginblandat biodrivmedel.

Gustav Fridolin, språkrör för MP och regeringens utbildningsminister.Gustav Fridolin, språkrör för MP och regeringens utbildningsminister.Gustav Fridolin, språkrör för MP och regeringens utbildningsminister.
Gustav Fridolin, språkrör för MP och regeringens utbildningsminister. Foto: Regeringskansliet

– Vi ser ju nu att tekniken finns, så jämte biogas- och elbilar ska vi säkra att också de bilar som går på diesel och bensin ska kunna köras på förnybart framåt, så att den sista droppen fossilt till vanliga bilar säljs 2030, säger Gustav Fridolin (MP), språkrör för Miljöpartiet, till SVT Nyheter.

Fridolin har förhoppningar att få igenom förändringen under nästa mandatperiod och att den då träder i kraft senast 2023.

Till förslaget, som ingår i partiets strategi för framtida drivmedel i vägtrafikfordon, hör även ett förslag på en utredning som ska titta på möjligheterna att få äldre, befintliga bilar att kunna köras på förnybara drivmedel i högre utsträckning.

Ett annat förslag är att sänka besiktningsavgifterna för biogasbilar. Man vill även få till stånd en kartläggning av dieselbilars utsläpp av kväveoxider (NOx).

– Sverige är ett land där bilen kommer att fortsätta behövas. Inte som i dag i stadsmiljön, men definitivt på landsbygden, och då ska den kunna gå på andra bränslen bortom oljesamhället så vi inte sitter fast i oljeberoende utan kan köra på bränslen som vi tillverkar själva i Sverige, säger Gustav Fridolin.

Foto: Swebio

På Bil Sweden är man positivt inställd till förslaget om att nya bilar ska kunna köras på biodrivmedel.

– Vi är positiva. Som ett komplement till elbilar och bränslecellsbilar så tror vi på en ökad grad av biodrivmedel. Det viktiga är att vi väljer samma väg som Europa väljer och att vi också jobbar för att det finns drivmedel som möter efterfrågan, säger Mattias Bergman, vd för Bil Sweden, till SVT Nyheter.

Mattias Bergman påpekar dock att Sverige mer eller mindre måste bli självförsörjande vad gäller biodrivmedel och inte importera stora mängder som i dag.

– Skulle europeiska länder vilja ha samma grad av till exempel biodiesel, så skulle vi inte ha tillräckligt, avslutar han.