Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Mattias Rabe

Miljözoner i Stockholm kan påverka klimatet negativt

Den 15 januari införs miljözon klass 2 på Hornsgatan i centrala Stockholm. Det innebär att äldre bensin- och dieselbilar förbjuds för att luftkvaliteten ska förbättras, men nu visar det sig att resultatet kan bli det omvända.

I höstas klubbade Stockholms kommunfullmäktige för att införa miljözon klass 2 på Hornsgatan den 15 januari 2020, det vill säga på onsdag nästa vecka. En som har gått i bräschen för miljözoner i landets huvudstad är Stockholms stads trafikborgarråd Daniel Helldén (MP). Han har länge lyft fram att ett förbud måste till för att förbättra luftkvaliteten i Stockholm, i detta fall på den hårt trafikerade Hornsgatan. Flera rapporter har dock visat att luftkvaliteten är bättre än på länge och att den blir allt bättre – utan miljözoner.

Det är nivåerna av kvävedioxid (NO2) som man säger måste sänkas, men en ny preliminär sammanställning baserad på 2019 års mätningar från Stockholms stads miljöförvaltning, och som publiceras i en fullständig rapport under våren, visar att NO2-nivåerna redan har sjunkit mycket snabbare och kraftigare än vad som tidigare förutspåtts av bland annat miljöförvaltningen och trafikkontoret.

Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholm.Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholm.Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholm.
Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholm.

– De preliminära siffrorna för 2019 innebär en förbättring jämfört med 2018 på de flesta platser i Stockholm. Men ändå så når vi inte miljökvalitetsmålet och landar precis på gränsen för miljökvalitetsnormen gällande Hornsgatan. Det är inte bra nog. Det krävs att vi klarar miljökvalitetsnormen under flera år för att med säkerhet kunna säga att luften förbättrats, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) till teknikensvarld.se

Rättelse

Enligt Lars Burman, miljöutredare i Stockholms stad och på SLB-analys, var antalet överskridande 98 stycken på Hornsgatan år 2000, inte 156.

Baserat på årsmedelvärdet har luftkvaliteten förbättrats med 40 procent mellan 2000 och 2019.

Enligt Gunnar Söderholm, tidigare miljöchef i Stockholm, klaras de svenska miljökvalitetsnormerna för NO2-halterna på Hornsgatan för första gången på många år. I fjol registrerades endast sju överskridanden, det kan jämföras med 156 år 2000. Det är en förbättring med drygt 95 procent.

Till Sveriges Radio P4 Stockholm säger Gunnar Söderholm att miljözoner kan innebära betydande risker. Effekten kan bli den motsatta om människor väljer bensinbilar i stället för dieselbilar. Söderholm menar att det skulle ge en negativ klimateffekt med en större klimatpåverkan.

– Alla barn i Stockholm har rätt att andas frisk luft. Därför är det viktigt att vi nu 15 januari inför den nya miljözonen på Hornsgatan, vilket gör att de bilar som släpper ut allra mest kvävedioxider inte längre får köra där. Barnens rätt att andas frisk luft går före rätten att köra smutsiga bilar där luften är som sämst, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) till teknikensvarld.se.

Miljözon klass 2, som träder i kraft på Hornsgatan i nästa vecka, ställer krav på personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. Både bensin- och dieseldrivna fordon av nämnda slag måste minst uppfylla kraven för utsläppsklass Euro 5 för att få färdas på Hornsgatan (dock går det bra att korsa gatan även om kraven inte uppfylls). Samma krav gäller även fordon som körs på etanol, biogas eller naturgas.

Den 1 juli 2022 förstärks miljözonskraven till att även förbjuda Euro 5-klassade dieselfordon. Då måste dieseldrivna personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar uppfylla utsläppskraven för klassen Euro 6. Det innebär, i praktiken, att dieselfordon av årsmodell tidigare än 2016 förbjuds att köra i en miljözon.