Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Mindre köer och bättre flyt i trafiken med enkel teknik

Med små och enkla medel kan trafiksituationen förbättras vilket också skulle leda till stora ekonomiska och miljömässiga vinster. Det visar en ny svensk doktorsavhandling.

När alla bilar är självkörande tros trafiksituationen som vi har på gator och vägar i dag vara ett minne blott. Men vi är långt ifrån en värld där ingen framför sitt fordon på egen hand och trafikläget måste förbättras, framför allt i storstäderna, både i Sverige och – framför allt – ute i övriga världen.

Ett steg på vägen kan vara en väldigt enkel lösning som en doktorand vid Lunds Tekniska Högskola, Gustav Nilsson, har utvecklat som en teori i sin doktorsavhandling.

Han menar att man med kameror vid trafikljus kan analysera fordonsköerna i realtid. Genom att mäta köerna ska flödet kunna styras genom en mer korrekt reglering av grönt och rött ljus.

– Min forskning löser inte paradoxen (att trafikplaneringen anser att den kortaste eller smartaste vägen inte alltid är optimal för ett trafiknätverks helhet), men den visar att vi kan styra och skapa optimala förutsättningar för trafikflödet i en hel stad genom att mäta antalet bilar som köar och reglera varje trafikljus lokalt, säger Gustav Nilsson som är verksam vid institutionen för reglerteknik på LTH.

LÄS MER: Självkörande bilar behövs – här är beviset

Gustav Nilsson på LTH ligger bakom teorin som presenteras i doktorsavhandlingen. Foto: Sara Hängsel

Han har testat sin teori i en så kallad simulerad verklighet i centrala Luxemburg. Ett nätverk bestående av 200 korsningar försågs med kameror som analyserade kösituationen och anpassade trafikljusen, utan fördröjning, för att få till ett optimalt trafikflöde.

Gustav Nilsson studerade även trafikanters vägval om en olycka någonstans i nätverket skulle påverka kösituationen vid en eller flera andra korsningar, och anpassade sitt system till att realtidsjustera trafikljusen även vid sådana förhållanden.

Dagens trafikljus använder sig av magnetdetektorer som känner av plåt i bilar som passerar och reglerar ljussignalerna baserat på den informationen. Nackdelen med dagens system är att mätningen endast görs på bilar som passerar, inte hur många bilar och andra fordon som finns i en eventuell kö.

Trafikljusen kan i dag även tidsinställas för att skapa så kallade ”gröna zoner” vissa tider under dygnet.

Gustav Nilssons metod anses däremot vara mycket effektivare ur en trafikmässig synvinkel samt även mer kostnadseffektiv då kameror kan monteras på befintlig utrustning utan större ingrepp. Magnetdetektorerna som används i dag måste grävas ned i korsningarna vilket är både tids- och pengakrävande.

LÄS MER: En enda självkörande bil kan rädda oss andra från trafikkaos

Även om teorin bara kortar köerna med 5-10 procent hävdas de miljömässiga och ekonomiska vinsterna vara stora.

I pressmeddelandet från LTH dras en parallell med trafikköer i USA. Under 2014 orsakade enbart köandet på de amerikanska vägarna förlorad tid och ökade bränslekostnader som motsvarar ungefär en procent av USA:s BNP, plus förhöjda koldioxidutsläpp med 25 miljoner ton vilket sägs motsvara mer än hälften av Sverige totala utsläpp under 2014.