Foto: Sveriges MotorCyklister

Motorcykelvänliga vägräcken testas i Sverige

Nu testar Trafikverket ett ny typ av vägräcke med underglidningsskydd som bättre ska skydda motorcyklister.

Det har under lång tid dividerats om hur farliga vägräckena längs svenska vägar är för landets motorcyklister. Enligt statistik sker ungefär en av tio dödsolyckor på motorcykel i samband med kollision med vägräcke. Men nu ska Trafikverket utvärdera en ny, mer motorcykelvänlig typ av vägräcke som man testar på tre olika platser i landet – utanför Åkersberga, Botkyrka och Jönköping. Platserna är utvalda i samråd med Sveriges MotorCyklister, SMC.

 På platserna har de gamla vägräckena byts ut med nya som försetts med ett så kallad underglidningsskydd som täcker längre ned mot marken så att det inte finns risk att glida under överliggaren.

 Den nya typen av vägräcke måste också fungera tillsammans med vinterväghållning, reparationer och småviltpassager och det är till stor del därför en utvärdering måste göras – något som sträcker sig över flertalet säsonger.

 – Allra viktigast för att höja säkerheten är att hålla hastighetsgränserna och att motorcyklarna har låsningsfria bromsar. Men räckenas utformning kan också bidra och är något vi behöver titta närmare på, säger Trafikverkets ställföreträdande regionchef i Stockholm Ulrika Honauer.

 Under 2011 omkom 46 motorcyklister i Sverige. Två tredjedelar av ska ha berott på att motorcykelns hastighet var högre än den tillåtna.