Foto: Betacam

Motorcyklar med gult ljus syns generellt bättre i trafiken

Är du motorcyklist och oroar dig över att framför allt bilisterna har dålig koll på dig kan det vara en god idé att investera i gult ljus på din hoj. En ny rapport visar nämligen att gult ljus oftare än vitt syns bättre i olika miljöer.

I Sverige fanns förra året 288 629 motorcyklar av olika slag i trafik (hur många av de 220 314 avställda som kördes olagligt är okänt). Många av MC-förarna anser att bilisterna är ouppmärksamma och många gånger missar en motorcykel som närmar sig. Ungefär hälften av alla motorcyklister som omkommer eller skadar sig svårt gör det just i situationer där andra fordon är inblandande, exempelvis i korsningar och vid möten.

Staten väg- och transportforskningsinstitut, VTI, fick förra sommaren i uppdrag att undersöka om gult ljus på motorcyklar kan vara en väg att gå för att uppnå bättre synlighet i trafiken.

Nu är rapporten klar och sammanställd efter både fält- och laboratoriestudier samt intervjuer och enkätfrågeställningar.

Svaret som VTI kommit fram till är inte helt entydigt, även om den säger att motorcyklister i huvudsak syns bättre med gult ljus. Ännu bättre synlighet uppnås om gult och vitt ljus kombineras och allra bäst synlighet uppnås om man kör en motorcykel med gul kåpa och vitt ljus.

VTI tillägger dock att studien, som är ganska omfattande, inte tar hänsyn till alla möjliga olika trafiksituationer och ljusförhållanden, men slutsatsen är alltså ändå att gult ljus framträder bättre i den mängd av vita ljuskällor som finns ute i trafiken.

Även vid intervjuerna och enkätundersökningarna stod det klart att motorcyklister som kör med gult ljus, ofta med en gul plexiglasskiva monterad med snabbfäste framför halvljuset, upplever det som att de syns bättre än jämfört med att köra med vitt ljus. Gult ljus ger en ökad känsla av trygghet.

Hela VTI:s rapport kan du läsa här.