Motorcyklar och fyrhjulingar kan bli oanvändbara efter 1 januari 2017

Från och med den 1 januari 2017 träder nya utsläppsregler för motorcyklar och fyrhjulingar i kraft. De skärpta kraven riskerar att göra många av dessa två- och fyrhjuliga fordon obrukbara i framtiden.

2012 togs ett EU-beslut om skärpta avgasregler för motorcyklar och fyrhjulingar. Från och med 1 januari 2017 träder Euro 4-normen i kraft vilket innebär att alla motorcyklar och fyrhjulingar som från och med det datumet ställs på för första gången måste vara Euro 4-certifierade.

Regeländringen innebär att motorcyklar och fyrhjulingar som inte är Euro 4-klassade och som aldrig tidigare har varit påställda blir obrukbara från och med den 1 januari 2017.

Du kanske har köpt en motorcykel eller fyrhjuling (sannolikt mest aktuellt för sistnämnda fordonstypen) som du har kört avställd (på privat, inhägnad mark) under några år, men funderar på att i framtiden ställa på för att få bruka den på allmän väg? Eller du kanske köpte en motorcykel några år innan pensionen för att njuta av på äldre dar, men har ännu inte ställt på den? Du drabbas också om du nyss har importerat en motorcykel som inte är Euro 4-klassad och ännu inte har ställt på den. I samtliga dessa tre fall har du i skrivande stund mindre än tre dygn på dig att ställa på fordonet för att få bruka det.

Transportstyrelsen har fått kritik för att inte ha informerat om situationen. De menar dock att fordon som aldrig har varit påställda inte borde vara aktuella för allmän väg.

Det går att ansöka om dispens men sådan kommer troligtvis inte att ges till exempelvis en motorcykel som är tio år gammal och som aldrig har ställts på.

Så kontrollerar du om din motorcykel berörs

Gå in på transportstyrelsen.se och välj e-tjänsten Sök fordonsuppgifter med registreringsnummer.

Motorcykeln ska fortfarande vara förregistrerad, dvs har aldrig ställts på. Under fliken Status visas uppgiften påställt första gången i Sverige. Motorcyklarna som omfattas saknar den uppgiften.

Fordonet ska tillhöra avgasklass Euro 3 eller lägre.

Under fliken Fordonsidentitet visas uppgiften typgodkännandenummer. Om det finns en referens i miljöuppgifterna om Euro 4 för ditt fordon behöver du inte ställa på det före årsskiftet.

Finns det ingen sådan referens i miljöuppgifterna, eller att du inte hittar den, är Transportstyrelsens råd att du ställer på fordonet.