Foto: Glenn Lindberg

Näringsdepartementet godkänner testning av självkörande bilar

Nu har näringsdepartementet gett grönt ljus för testning av självkörande bilar på svenska vägar.

En statlig utredning publicerad i dag har kommit fram till att de internationella reglerna om vägtrafik inte hindrar självkörande bilar på våra vägar, med andra ord godkänns testning av dessa fordon på svenska vägar.

Men det betyder inte att det är fritt fram att börja testa, innan testning får starta måste ett särskilt tillstånd av Transportstyrelsen ges.

Beslutet betyder troligen att företag som Tesla och Volvo jublar då de är några av aktörerna som ligger i framkant inom utveckling av tekniken.

Enligt utredaren ska ”den som ansökt om tillståndet bära det straffrättsliga ansvaret för fordonet när det är i självkörande läge”. För att detta ska vara möjligt kommer även nya regler för kameraövervakning att införas.