Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Mattias Rabe

Nästan 8 av 10 svenskar bryter mot trafikregler

Det finns till och med trafikanter i Sverige som erkänner att de alltid bryter mot reglerna i trafiken. Och de värsta trafiksyndarna hittas i Skåne.

Däcktillverkaren Goodyear har med hjälp av YouGov undersökt svenskarnas inställning till det regelverk som gäller i trafiken. Tyvärr är resultatet inte speciellt glädjande utan mer av nedslående karaktär. Det visar sig nämligen, baserat på 1 007 respondenter, att många inte bryr sig om trafikreglerna, vissa av dem inte alls.

Hela 76 procent uppger att de bryter mot trafikreglerna åtminstone ibland. Elva procent bryter mot dem ofta eller alltid. 21 procent säger att de aldrig bryter mot reglerna som är framtagna för att göra trafiken säkrare (vilket så klart inte alla alltid håller med om).

Undersökningen visar också att män är mer benägna att bryta mot trafikreglerna än vad kvinnor är. 16 procent av männen agerar regeltrotsare ofta eller alltid. Motsvarande siffra för kvinnorna är sex procent.

Sett ur ett geografiskt perspektiv ger undersökningen oss informationen att i Skåne bryts det mot trafikreglerna i högre grad än i övriga delar av landet. Eller är det helt enkelt så att det tummas mer på sanningen i andra delar av landet? Ta en titt på raden ”Vill ej svara” i tabellen nedan.

Minst antal regelbrytare finns i norra delarna av landet, medan högst andel ”paragrafryttare” återfinns i Stockholms län.

– Det är alltid viktigt att följa trafikreglerna, inte minst för att minimera risken för olyckor. Att hålla avstånd och hastig kan vara livsviktigt, speciellt under de kalla och mörka månaderna. Om olyckan skulle vara framme så är det naturligtvis viktig att hjälpa till om så behövs. De personer som ställer upp för sina medtrafikanter vill vi nu hitta och uppmärksamma genom tävlingen Vägens hjälte, säger Sofia Koski, nordisk marknadschef på Goodyear.

I en tidigare undersökning visade det sig att svenska trafikanter inte bara är dåliga på att efterleva trafikens regler utan också är dåliga på att stanna och hjälpa andra trafikanter som befinner sig i nöd.

Tabellen nedan visar svarsfördelningen på frågan ”Hur ofta bryter du mot olika trafikregler när du befinner dig i trafiken?”.

Svar Riket Stockholms län Skåne län Västra Götalands län Norra Sverige Män Kvinnor
Bryter alltid mot reglerna 2 % 2 % 3 % 2 % 2 % 4 % 1 %
Bryter ofta mot reglerna 9 % 9 % 13 % 11 % 7 % 12 % 5 %
Det händer, men sällan 65 % 62 % 65 % 66 % 69 % 66 % 65 %
Aldrig 21 % 24 % 19 % 17 % 21 % 17 % 26 %
Vill ej svara 2 % 3 % 0 % 3 % 2 % 1 % 3 %
Svar Riket Stockholms län Skåne län Västra Götalands län Norra Sverige Män Kvinnor
Bryter alltid mot reglerna 2 % 2 % 3 % 2 % 2 % 4 % 1 %
Bryter ofta mot reglerna 9 % 9 % 13 % 11 % 7 % 12 % 5 %
Det händer, men sällan 65 % 62 % 65 % 66 % 69 % 66 % 65 %
Aldrig 21 % 24 % 19 % 17 % 21 % 17 % 26 %
Vill ej svara 2 % 3 % 0 % 3 % 2 % 1 % 3 %
Svar Riket Stockholms län Skåne län Västra Götalands län Norra Sverige Män Kvinnor
Bryter alltid mot reglerna 2 % 2 % 3 % 2 % 2 % 4 % 1 %
Bryter ofta mot reglerna 9 % 9 % 13 % 11 % 7 % 12 % 5 %
Det händer, men sällan 65 % 62 % 65 % 66 % 69 % 66 % 65 %
Aldrig 21 % 24 % 19 % 17 % 21 % 17 % 26 %
Vill ej svara 2 % 3 % 0 % 3 % 2 % 1 % 3 %