Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Shutterstock

Nästan hälften av alla tunga fordon är överlastade

Nästan hälften av alla fordon som väger över 35 ton är överlastade och det är en ökande trend. Det menar Trafikverket som nyligen gjort mätningar på 31 platser i Sverige.

Trafikverket har gjort mätningar på landets tunga fordon länge och sedan 2014 har andelen överlastade fordon ökat. 2014 var andelen 24 procent, året därpå hade det ökat till 38 procent och under perioden 2016–2018 steg det ytterligare till 48 procent. Under 2021 års mätningar var andelen lite lägre, 42 procent, men Trafikverket menar att det fortfarande är för många.

– Vi ser allvarligt på att nästan vartannat tungt fordon på vägarna kör med överlast. Vi behöver arbeta på bred front för att komma tillrätta med problemet och där är våra samarbeten med branschen viktiga, säger Lennart Kalander, chef för Nationell planering på Trafikverket.

LÄS OCKSÅ: Anmärkning på var tredje husbil 

Det är inte första gången vi ser brister hos lastbilar på svenska vägar, tidigare har vi exempelvis rapporterat om att däckreglerna för tunga fordon ska ses över och att många yrkeschaufförer kör för fort. Dessutom besiktas inte tunga fordon på samma sätt som personbilar, vilket också är ett problem. Alla dessa bekymmer är enligt olika organisationer och myndigheter farligt ur trafiksäkerhetssynpunkt, även överlastade fordon.

– Överlastade tunga fordon ger allvarliga konsekvenser på trafiksäkerhet och framkomlighet. Det ökar även slitaget på våra vägar och leder till ökade underhållskostnader vilket gör att Trafikverket behöver prioritera bort andra underhållsåtgärder på vägsidan, säger Lennart Kalander.

Både myndigheter, organisationer, godstransportköpare och godstransportörer vill att godset och transporterna ska framföras på ett lagligt och säkert sätt. Att man inte lever upp till det ger upphov till snedvriden konkurrens inom branschen, utöver ökade olycksrisker, menar Trafikverket.