Foto: Robyn Hobson

New York vill införa trängselskatt à la Stockholm och Göteborg

I New Yorks nya budget finns trängselavgift för fordon på Manhattan med som en punkt. En sådan avgift är tänkt att minska på trängseln och gynna skicket på stadens tunnelbanenät.

Sedan den 1 augusti 2007 har Stockholm permanent trängselskatt för in- och utfart i staden, sedan den 1 januari 2016 även på E4/Essingeleden, och sedan den 1 januari 2013 har Göteborg ett liknande trängselskattesystem. Nu är även New York på väg att införa trängselskatt, eller avgift mot trängsel som det kallas i ”Big Apple”.

I nya budgeten för delstaten New York, som uppgår till 175 miljarder dollar, finns en rad förändringar och nyheter, exempelvis förbud mot plastpåsar och en ny form av fastighetsskatt som drabbar dyra bostäder. En annan punkt i budgeten är alltså trängselavgift som föreslås belasta fordon som kör in och ut på Manhattans södra del (från 60th Street och söderut).

I Stockholm tillämpas trängselskatt sedan 2007 och i Göteborg sedan 2013.

Hur stor avgiften blir, om budgetpunkten godkänns, återstår att se, däremot är det bestämt att intäkterna från trängselavgifterna ska gå till tunnelbane- och bussnätet (80 procent av intäkterna) samt till Long Island Rail Road (10 procent) och Metro-North Railroad (10 procent).

New Yorks berömda tunnelbanesystem har under lång tid fått ta emot hård kritik för att inte fungera som avsett. Nya budgeten, som avsätter flera miljarder dollar till tunnelbanan, är tänkt att råda bot på problematiken som Metropolitan Transportation Authority är ansvariga för.

Det är inte första gången som New York har tittat på införande av trängselavgifter, men tidigare borgmästaren Michael Bloomberg lyckades inte förankra sina idéer hos övriga i staden.

Om New York inför trängselavgifter blir staden först i USA. Los Angeles, San Francisco och Seattle har också sneglat på motsvarande system.