Foto: Unsplash

Nio av tio bryter mot trafikreglerna – anser det vara riskfritt

En färsk undersökning visar att 90 procent av de svenska bilisterna har brutit mot rådande trafikregler och att främsta anledningen till brottet var att det ansågs vara riskfritt.

Det är byggkoncernen Skanska och deras Sifo-undersökning Säkerhetsbarometern som via 1 002 respondenter visar att nio av tio bilister har brutit mot trafikreglerna och att drygt tre av tio har gjort det vid upprepade tillfällen. Undersökningen har också fastställt att de som har brutit mot reglerna flertalet gånger är främst män.

Anledningarna till varför bilisterna har brutit mot rådande trafikregler är många, men vanligaste orsaken är att bilisterna har ansett att det varit riskfritt att tumma på lagar och regler. Hela 62 procent av respondenterna uppger ”riskfritt” som orsak. 31 procent säger att de bröt mot reglerna för att de hade bråttom och 24 procent för att de var stressade. Då dessa båda svarsalternativ kan ses som liktydiga bör stress stå som orsak i 55 procent av fallen.

LÄS OCKSÅ: Tio saker vi stör oss på i trafiken

Sistnämnda går stick i stäv med följande; 40 procent av bilisterna tror nämligen att just stress är den faktor som utgör störst fara i trafiken. Men det är inte stress som ses som den enskilt största faktorn till fara i trafiken, det är i stället berusade bilförare. 81 procent av de svarande ser rattfylla som farligaste trafikbeteendet. Därefter följer bilförare som använder mobiltelefonen bakom ratten. 70 procent av bilisterna anser att mobiltelefonanvändning utgör den största faran i trafiken.

Absolut vanligaste trafikbrottet som respondenterna uppgett är fortkörning. 64 procent uppger att de brutit mot gällande hastighetsbegränsningar under det senaste året. 15 procent uppger att de kört utan säkerhetsbälte under samma period och tio procent av de struntat i att hålla hastigheten vid förskolor och skolor.

– Att riskmedvetenheten är så pass låg är mycket bekymrande. Ett säkert beteende börjar med ett förhållningssätt oavsett om det gäller säkerhet på jobbet eller på vägen. Vi vill också påminna om att flera vägarbeten pågår för fullt under dessa månader. Det innebär att många jobbar längs vägarna. Tänk därför på att hålla dig inom hastighetsgränsen och att köra extra försiktigt, så skyddar du både ditt eget och vägarbetares liv, säger Cecilia Björkryd som är chef för arbetsmiljöutveckling på Skanska.