Nissan stoppar produktionen

Nissan har beslutat att stoppa sin produktion i Japan då felaktigt kontrollerade bilar har lämnat fabrikerna.

Nissan har tidigare återkallat 1,2 miljoner fordon efter att MLIT, den japanska Transportstyrelsen, upptäckt att icke behörig personal utfört slutbesiktningar i fabrikerna.

Företeelsen har dock fortsatt i fyra av märkets sex fabriker i Japan vilket nu resulterar i att hela den japanska produktionen av Nissanbilar stoppas. 34 000 felaktigt kontrollerade bilar ska ha upptäckts för perioden 20 september till 18 oktober. En del av dessa bilar är redan inregistrerade i Japan och måste återkallas.

Stoppet gäller även produktionen av Infiniti- och Datsunmodeller. Bandet rullar igång när Nissan kan garantera att bilarna kontrolleras på rätt sätt. Man överväger nu nya rutiner där slutbesiktning ska göras vid sidan av själva produktionsledet.

Inga fel eller olyckor kopplade till händelsen är dock inrapporterade.

Bilden ovan är från farbriken i St. Petersburg som alltså inte rörs av stoppet.