Foto: NTF/Transportstyrelsen

NTF vill se sänkt hastighet i tätort

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, anser att effekten av sänkt bashastighet i tätort är för stor för att ignoreras. Flera liv skulle kunna räddas samtidigt som det vore en vinst för miljön.

Hösten 2016 gav regeringen Trafikanalys i uppdrag att utreda vilka vinster sänkt bashastighet i tätort, från dagen 50 km/h till 40 km/h, skulle kunna ge. Ett år senare var svaret att sänkt hastighet skulle rädda flera liv och antalet personskador skulle reduceras. Dessutom skulle miljön gynnas. Rekommendationen från Trafikanalys blev att kommunerna skulle få fem år på sig att sänka bashastigheten inom tätorternas gränser. Men några kommuner var heta på gröten, redan innan utredningen stod klar.

Nu undrar Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, varför regeringen är så tyst i detta ärende.

– Varför är det så tyst från regeringen i den här frågan? Hur länge ska vi nöja oss med att konstatera att folk kör för fort och för många dödas och skadas i våra tätorter? Om vi ska halvera antalet dödade i vägtrafiken till 2020 och antalet allvarligt skadade med en fjärdedel, måste den faktiska hastigheten sänkas i våra tätorter – och det börjar bli bråttom, säger Marie Nordén som är generalsekreterare för NTF.

Om bashastigheten i tätort sänks från 50 till 40 km/h skulle det årligen kunna sparas fem liv, 83 allvarligt skadade och tolv mycket allvarligt skadade.

Skulle man lyckas sänka den faktiska hastigheten med 10 km/h blir vinsten ännu större. Då skulle det årligen sparas 17 liv och än fler allvarligt samt mycket allvarligt skadade.

Enligt Statens väg- och transportforskningsinstituts, VTI, hastighetsundersökningar på kommunala gator i tätort 2017, som på uppdrag av NTF genomfördes på 69 platser i 23 kommuner, var medelhastigheten på dessa gator 47 km/h. 67 procent av förarna höll sig till hastighetsgränserna.

Hastighetsefterlevnaden var sämst på gator med hastighetsbegränsning på 40 km/h. Endast 53 procent av förarna höll hastigheten på dessa 40-vägar.

På 50-vägar höll 66 procent av förarna sig på rätt sida hastighetsbegränsningar, på 60- och 70-vägar 81 procent. 80 procent är målet för den hastighetsefterlevnad som man strävar mot år 2020. Gator med 60 och 70 km/h klarar alltså redan nu målet.

Utöver sänkta risker för liv och hälsa anser NTF även att miljön skulle må bra om 50 km/h blev 40 km/h i tätorter, dessutom sägs hastighetssänkningen underlätta för kommunernas anpassning av städerna till ökad cykel- och gångtrafik.