Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Nu är det mobilförbud i bilen – om inte handsfree används

Från och med i dag, den 1 februari 2018, är det förhoppningsvis slut på förare som har händerna på andra saker än ratten. Nu träder nämligen den nya lagen om förbud mot handhållen mobiltelefoni vid bilkörning i kraft.

Sverige har sedan den 1 december 2013 haft en lag som säger att förare som använder mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning på ett trafikfarligt sätt kan bötfällas. Den nya paragrafen i trafikförordningen som tillkom då har i princip varit totalt uddlös. Fordonsförare har fortsatt att fingra på mobiltelefonerna (och navigationsutrustning med mera), inte sällan på ett trafikfarligt sätt i och med vetskapen om att det är svårt för polisen att bevisa att användning har varit just trafikfarlig. Av denna anledning har väldigt få bilister har åkt fast.

Snabbt beslut

Men i slutet av fjolåret tog riksdagen ett beslut om att skärpa lagen för att få bukt på otyget att smsa, twittra, ”facebooka”, fotografera och liknande bakom ratten, men även att stävja handhållet mobilprat när man kör bil eller annat motorfordon. Händerna ska helt enkelt vara på ratten under körning och fokus ska ligga på trafiken – inte någon annanstans.

Med rekordfart från beslut till genomförande införs nu det nya förbudet, i dag den 1 februari 2018.

Så här får du inte göra.

Luddigt förbud

Det är med andra ord numera förbjudet att hålla i mobiltelefonen när du kör bil. Du får därmed inte smsa, twittra eller liknande. Ska du prata i telefon måste du göra det genom någon form av handsfreeteknik – så länge körningen inte äventyras. Handsfreeteknik finns i många nyare bilar och finns det inte är möjligheter ändå många, till exempelvis finns det externa GPS-navigatorer som låter din telefon koppla upp sig mot dem.

Utöver mobiltelefonen säger lagförändringen att GPS-navigatorer och annan kommunikationsutrustning (infotainmentsystem, radio etc) inte får användas så länge den är handhållen. Därmed bör det vara fritt fram att knappa på en infotainmentskärm för att exempelvis hitta ett telefonnummer (vilket kan vara nog för att tappa fokus på trafiken) eller fingra på en navigatorskärm för att hitta adressen man har som mål. Röststyrd kommunikation med dessa olika typer av enheter är däremot inga problem, det är fullt lagligt och faktiskt att föredra eftersom blicken under tiden kan hållas på vägen.

Två sekunders tittande ned på en mobiltelefon i 40 km/h innebär att fordonet hinner rulla 22 meter, tillräckligt för att man inte ska hinna bromsa för exempelvis en fotgängare som är på väg ut över ett övergångsställe.

Yrkesförare omfattas av förbudet

Det finns inga undantag i förbudet, förutom för förare av utryckningsfordon – i trängande fall ska tilläggas, det vill säga i absoluta nödfall.

Samtliga yrkesförare inkluderas alltså i förbudet, oavsett vad. En busschaufför får med andra ord under färd inte plocka upp handenheten till en kommunikationsradio och anropa centralen. Då måste bussen stannas in anrop får göras.

Detta får du inte heller göra.

Folket är enigt: lagförändringen är bra

I samband med att vi skrev om lagförändringen i november i fjol hade vi en omröstning där vi frågade ”Vad tycker du om att Sverige fr o m 1 februari 2018 förbjuder att hålla mobiltelefon i handen under bilkörning?”. 88 procent av över 5 300 respondenter svarade att förändringen är bra. Endast 12 procent anser att den är dålig.

Detta stoppar inte lagförändringen

Medan det blir förbjudet att till exempel prata i mobiltelefon bakom ratten om du håller telefonen i handen kommer det fortfarande att vara tillåtet att göra en massa andra grejer som är olämpliga för förare. Du kan exempelvis sätta mobiltelefonen i en hållare på instrumentbrädan och därmed smsa, twittra och vara social på andra sätt på nätet. Du håller ju inte i telefonen. Lagen säger inte heller att det blir förbjudet att läsa en tidning eller sminka sig bakom ratten. Vi hoppas dock att detta tydligt faller under tidigare regler om trafikfarligt beteende. Men frågan är vilka som ska stävja olämpligt beteende i trafiken? Antalet trafikpoliser på vägarna är få.

Detta får du däremot göra, men man ska ändå tänka på att inte äventyra körningen.

Straffet för att bryta mot lagen

Bröt man mot det tidigare, tandlösa förbudet och fälldes innebar det 1 500 kronor i böter. Den summan kommer att kvarstå men det nya tillägget i trafikförordningen. Vill det sig riktigt illa kan man även bli av med körkortet.

Så många skriver sms bakom ratten

Transportstyrelsens statistik säger att 37 procent av svenskarna skriver och skickas sms när de kör bil. Siffran är betydligt större om man enbart tittar på svenskar mellan 18 och 30 år, då gör 56 procent förarna det.

Bilprovningen genomförde i fjol en undersökning om svenskarnas vanor bakom ratten och siffrorna som då kom fram är än mer skrämmande än Transportstyrelsens statistik. Hela 70 procent av svenskarna uppgav att de skriver, skickar eller läser sms när de kör bil och 40 procent erkände att de fotograferar eller spelar in film medan de sitter bakom ratten på ett rullande fordon. Skrämmande siffror inte minst då 93 procent av svenskarna anser att mobiltelefonanvändning bakom ratten har en negativ påverkan på trafiksäkerheten.

Förändringen i trafikförordningen 4 kap. 10 e §

Upphörde att gälla 2018-02-01

”Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet.” Förordning (2013:779).

Trädde i kraft 2018-02-01

”Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen.” Förordning (2017:1284).