Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Nu blir det lättare för kvinnor att ta MC-kort

Under lång tid har Sveriges Motorcyklister, SMC, pekat på att kvinnor oftare än män underkänns i körproven för MC-kort. Nu blir det ändring på det.

SMC:s påpekande ledde till att Statens väg- och trafikforskningsinstitut, VTI, av den förra regeringen fick i uppdrag att undersöka förarprovet ur ett genusperspektiv.

En undersökning som visade på att det är svårare för kortare personer att utföra manöverproven i låg fart. Eftersom kvinnor i genomsnitt är kortare än män har de i nuläget sämre förutsättningar vid de proven.

Från och med 1 maj i år ändras reglerna för att bli mer rättvisa. Förändringen innebär att en av manöverprovets lågfartsdelar slopas, den så kallade slalombanan. Det andra alternativet som illustreras nedan blir dock kvar. Men det kommer att läggas mindre fokus på lågfartsdelen och mer på hur förarna klarar trafiksäkerheten.

– De flesta motorcykelolyckor sker inte i krypfart utan de flesta sker i kurvor, säger Maria Nordqvist, Sveriges Motorcyklister.

Manöverprov lågfartsdel

29 § Manöverprovets lågfartsdel ska utföras enligt figur 1 i bilagan. Hastigheten ska regleras med kopplingen, s.k. krypkörning. Om provet avser körkort med villkor om begränsning till motorcykel utan kopplingshandtag får hastigheten regleras på annat sätt. Förarprövaren ska före provet avgöra om starten ska påbörjas från vänster eller höger. Provet ska utföras på belagd yta och med 30 cm höga koner. Avstånd mellan koner mäts från kontopp till kontopp.

30 § För manöverprovets lågfartsdel enligt figur 1 i bilagan gäller följande. Provet ska inledas med att motorcykelns bakhjul står vid linje A. Sökanden ska krypköra genom öppningen vid sidan av vinkelkorridoren, runda enkelkonerna samt stanna vid dubbelkonerna, vända och krypköra tillbaka enligt figur 1 utan att stanna. Körningen ska avslutas när framhjulet står vid linje A.