Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Länsförsäkringar

Nu görs undantag i nya lagen om mobilförbud

Den nya lagen om förbud mot handhållen kommunikation i rullande fordon är inte mer än en vecka gammal och redan har den fått anpassas för att blåljuspersonal och annan trängande verksamhet inte ska omfattas av förbudet.

Det var den 1 februari i år som en förändring i trafikförordningens fjärde kapitel, paragraf 10 e genomfördes och lyder numera som följer:

”Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen.”

Men redan en vecka efter att lagändringen trätt i kraft görs en förändring i trafikförordningen, meddelar regeringen. Den nya lagen har bemötts av kritik från personal som kör utryckningsfordon. Från början sades blåljuspersonal undantas från lagen i vad som kallades för trängande lägen, något som inte ansågs tillräckligt. Därför utökas undantagen till att gälla fordon som används vid räddningstjänst och sjuktransport, vid tjänsteutövning av polis, särskild personal vid Säkerhetspolisen och vägtransportledare. Även läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, tulltjänstemän, personal inom kustbevakning och kriminalvård undantas vid tjänstgöring som anses brådskande.

Åkeri- och bussbranschen undantas inte

Förare inom buss- och åkeribranscherna har också uttryckt en oro för det förbud som trädde i kraft den 1 februari. Men några undantag för dessa är inte aktuella.