Ny dom ökar oron bland parkeringsvakter

Parkeringsvakter möts ofta av ilska på sin arbetsplats och efter en ny dom ökar oron inom yrket då deras namn kan göra offentligt.

De flesta som arbetar som parkeringsvakter har troligen någon gång fått konfrontera en upprörd ägare som fått sin bil lappad. Med andra ord kan vi säga att det är en utsatt yrkesgrupp.

För drygt en månad sedan klubbade Högsta förvaltningsdomstolen angående ett fall i Umeå, där en man ville veta namnet på parkeringsvakten som lappat hans bil. Domstolen fastslog då att mannen hade rätt till det på grund av att ”parkeringsvakten genom att besluta om en parkeringsanmärkning ägnat sig åt myndighetsutövning”.

Domen blir nu normbildande vilket har skapat en viss oro inom branschen, och sedan domen klubbades har det märkts en ökning i antalet förfrågningar om att få ut namn på parkeringsvakter.

Parkeringsbolag är alltså skyldiga att lämna ut namn på parkeringsvakter om personen som fått bilen lappad begär det. Något som fullt förståeligt är framkallar oro bland landets parkeringsvakter med tanke på vad de utsätts för.

Den senaste tiden har bland annat en man från Helsingborg dömts för våld mot tjänsteman då han tvingat upp munnen på parkeringsvakten och tryckt ner p-boten i halsen. Ett annat exempel är från Stockholm där en man dömts för hot mot tjänsteman då denne hotade parkeringsvakten med att han skulle ta reda på vad hon hette och göra hennes liv till ett helvete.

Svepark, parkeringsföretagens branschorganisation, jobbar nu för att lagstiftningen ska ändras.

– Det är klart att det är allvarligt. Det här innebär en ökad risk för parkeringsvakter i och utanför deras arbetsmiljö, säger Lena Karlsson, vd på branschföreningen Svepark.