Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Mobiltelefon i bilMobiltelefon i bilMobiltelefon i bil
Mobiltelefon i bil Foto: Glenn Lindberg

Ny lag mot mobil i bil träder i kraft

En ny mobillag trädar i kraft på söndag 1 december. Den innebär att förare som använder mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning på ett trafikfarligt sätt kan bötfällas.

Från och med 1 december 2013 tillkommer en ny paragraf i trafikförordningen som lyder enligt följande:

 ”Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning, endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet.”

Formuleringen kan tyckas luddig, men ”inverkar menligt” innebär helt enkelt att fordonsföraren inte får använda mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning på ett sätt som gör denne till en ouppmärksam och trafikfarlig förare.

 Trafikfarliga aktiviteter kan till exempel vara att skriva sms eller ägna sig åt sociala medier (Facebook, Twitter etc) under bilkörning, men även att knappa på GPS-navigatorn då fordonet är i rullning.

 Kort och gott är lagen till för att du som förare ska hålla blicken på vägen och din omgivning i trafiken.

– Det är viktigt att tänka på att allt som tar blick och tanke från trafiken, om det så bara rör sig om någon enstaka sekund, inverkar negativt på körningen. Man får använda kommunikationsutrustning, men bara när man kan göra det på ett trafiksäkert sätt, säger Hans Yngve Berg, trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen.

Polisen råder fordonsförare att inte svara i mobiltelefonen om den ringer under en komplicerad trafiksituation, till exempel vid körning i en cirkulationsplats. En rak och bra väg där man har bättre kontroll på trafiksituationen är ett mer lämpligt ställe att svara i telefon.

 På sin höjd anser polisen att man vid lämpligt tillfälle under bilkörningen kan ringa upp via exempelvis ett kortnummer, men att skriva sms eller surfa på Internet kräver ett stillastående fordon.

 Handsfree rekommenderas då det innebär att man har båda händerna fria under samtal. Däremot kan samtalet i sig fortfarande vara lika distraherande som när man håller mobiltelefonen med handen.

 I många andra europeiska länder är det lag på att handsfree måste användas vid tal i mobiltelefon under bilkörning. Det gäller inte i Sverige då det anses verkningslöst för trafiksäkerheten.

Mer vad polisen anser om mobilanvändning under bilkörning kan du ta del av i filmen nedan.

Om polisen anser att du agerar ouppmärksamt och trafikfarligt bakom ratten enligt den nya lagen om användning av mobil eller annan kommunikationsutrustning i bil så kan du bötfällas med upp till 4000 kronor. Exakt hur stort bötesbeloppet blir bestäms i en rättslig prövning.

– Förhoppningsvis kan denna förändring ge polisen ett bättre verktyg att agera mot riskfyllda beteenden i trafiken i syfte att minska olyckor, säger Bengt Svensson, trafikansvarig på Rikspolisstyrelsen.

I USA har studier kommit fram till att 16 procent av alla dödsolyckor beror på distraktion i samband med bilkörning, i de flesta fall är mobiltelefonen orsaken till den bristande uppmärksamheten.

https://youtu.be/Et7R6fhUBb0?width=575&height=353