Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Alexanderstock23 / Shutterstock

Ny statistik: Mindre fossila drivmedel i vägtrafiken

Gröna Bilister har presenterat statisk över användningen av olika drivmedel under 2020. Det år få skillnader men vi använde mindre fossila drivmedel förra året jämfört med 2019.

– Säkraste sättet att minska drivmedlens miljöpåverkan är att dra ned på användningen, säger Gröna Bilisters ordförande Marie Pellas.

Tidigare i år infördes krav över att alla leverantörer som säljer drivmedel i Sverige ska redovisa miljöinformation. Gröna Bilster har sammanställt informationen som avslöjar vilka drivmedel vi använde under 2020 jämfört med året innan.

Här är föreningens slutsatser:

Mängden fossila drivmedel som används i Sveriges vägtrafik minskade från cirka 70 TWh år 2019 till cirka 66 TWh år 2020, till stor del som en följd av pandemin.

 

Andelen oljeskiffer bland de fossila råvarorna till bensin och diesel ökade från 1,4 procent år 2019 till 2,0 procent år 2020. Fossila drivmedel tillverkade av oljeskiffer har cirka 40 procent högre klimatpåverkan än drivmedel tillverkade av konventionell råolja.

 

Andelen förnybara drivmedel i vägtrafiken ökade från knappt 22 procent år 2019 till drygt 23 procent år 2020.

 

Andelen palmoljeprodukter (palmolja och PFAD) bland råvarorna till förnybar diesel har minskat drastiskt, från 44 procent år 2019 till 10 procent år 2020. Från och med 1 januari 2022 får inte palmoljeprodukter användas för inblandning i diesel för att uppfylla reduktionsplikten.

 

Andelen biodrivmedel i Sveriges vägtrafik som tillverkas av svenska råvaror är mycket låg, cirka 12 procent.

 

Fordonsgasen i Sverige är nu nästan helt förnybar. År 2020 bestod den till 98 procent av biogas. Branschens mål är att fasa ut fossil naturgas helt senast år 2023.

 

Mängden el som används som drivmedel i vägtrafiken växer snabbt från en låg nivå. År 2020 stod elen för drygt 0,5 procent av den totala drivmedelsförbrukningen. Det motsvarar cirka 1,5 procent av trafikarbetet, med hänsyn tagen till elfordonens höga energieffektivitet.

Några bra saker och några mindre bra alltså. Och de som oroas över klimatutvecklingen kan tycka att minskningen av fossila drivmedel går för långsamt.

– Vi får inte glömma att det säkraste sättet att minska drivmedlens miljöpåverkan är att dra ned på användningen. Vi behöver använda bil när våra resor kräver det, men massor av resor kan genomföras med andra färdmedel, som kollektivtrafik, cykel och gång. Vi måste bli bättre på att välja bil som färdmedel av behov, inte av vana, säger föreningens ordförande Maria Pellas i ett pressmeddelande.

När rapporten för 2021 görs kan vi väntas oss att användningen av el ökat markant som en följd av den ökade försäljningen av elbilar. Men då kan också effekterna från pandemin ha minskat vad gäller den totala användningen av transporter.