Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Marcus Engstr¿m

Ny studie: koppling mellan avgaser och demens

Det kan finnas en direkt koppling mellan exponering för bilavgaser och utvecklandet av demenssjukdomar. Det visar en ny svensk studie, gjord av forskare vid Umeå Universitet.

Att bilavgaser inte tillhör de mest sunda sakerna att inandas är knappast någon nyhet, men tidigare har kopplingarna handlar om sjukdomar så som astma, cancer och påverkan på hjärtmuskulatur. Den nya svenska studien, som gjorts av en grupp forskare vid Umeå Universitet, visar på att det även kan finnas en direkt koppling till demenssjukdomar så som Alzheimers sjukdom och vaskulär demens.

Gruppen, som letts av Bertil Forsberg, professor i miljömedicin, har fått fram data som visar att personer som bor på gator med högre mängd avgaser löper större risk att drabbas av demens än de som bor på platser med renare luft. ”De som haft en hög avgashalt i sin bostad har en betydligt höre risk”, säger Bertil Forsberg i ett uttalande till Dagens Nyheter, ”totalt kan 16 procent av alla demensfall bero på avgasexponering”.

Studien, som genomfört över 15 års tid och på 2 000 personer (i Umeå), har tagit hänsyn till en rad andra faktorer, så som ålder, utbildningsnivå, BMI och andra livsstilsfaktorer för att minska felkällorna. Av de personer som studien utförts på har drygt 300 drabbats av någon av sjukdomarna, data som sedan jämförts med luftkvaliteten i Umeå, uppdelat på 50 gånger 50 meter stora avdelningar.

Umeå är en av de svenska städer som haft en luftkvalitet i de centrala delarna som varit sämre än de europeiska gränsvärdena för kväveoxid och partiklar. Samtidigt har stadens yttre delar mycket ren luft, vilket gjort skillnaderna tydliga.